BIM Normal kankar81 2 3 2006-11-14T08:36:00Z 2006-11-28T09:20:00Z 2006-11-28T09:20:00Z 1 98 560 TBMM 4 1 657 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 34

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 23 Kasım 2006 Perşembe    

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Haluk KOÇ, İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ ve İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, YİMPAŞ’ın para hareketlerinin araştırılması ve hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/394) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)