BIM Normal t 2 32 2006-11-23T09:28:00Z 2006-11-24T08:27:00Z 2006-11-24T08:27:00Z 1 405 2311 TBMM 19 4 2838 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 33

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Kasım 2006 Çarşamba

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1263) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2006)

            2.- Askerlik Kanunu İle Yedek Subaylar Ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1264) (Adalet ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2006)

 

Teklifler

 

            1.- Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın; 3837 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/895) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2006)

            2.- Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 47 Milletvekilinin; 31.5.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/896) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2006)

            3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 44 Milletvekilinin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun, Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Başlıklı 263 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/897) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2006)

 

Tezkere

 

1.- Amasya Milletvekili Mustafa Sayar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1158) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona)  (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2006)

 

Raporlar

 

            1.- Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü’nün Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/888) (S. Sayısı: 1262) (Dağıtma tarihi: 22.11.2006) (GÜNDEME)

2.- Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/1213) (S. Sayısı: 1263) (Dağıtma tarihi: 22.11.2006) (GÜNDEME)

            3.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/1228) (S. Sayısı: 1264) (Dağıtma tarihi: 22.11.2006) (GÜNDEME)

            4.- Harp Akademileri Kanunu ile Harp Okulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/1241, 1/1186) (S. Sayısı: 1265) (Dağıtma tarihi: 22.11.2006) (GÜNDEME)

            5.- Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1254) (S. Sayısı: 1266) (Dağıtma tarihi: 22.11.2006) (GÜNDEME)