BIM Normal t 2 2 2006-11-07T09:18:00Z 2006-11-24T08:26:00Z 2006-11-24T08:26:00Z 1 51 292 TBMM 2 1 358 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 32

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Kasım 2006 Salı

 

 

Rapor

 

 

            1.- Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (2/887, 2/891) (S. Sayısı: 1267) (Dağıtma tarihi: 21.11.2006) (GÜNDEME)