BIM Normal t 2 13 2006-11-07T09:18:00Z 2006-11-24T08:26:00Z 2006-11-24T08:26:00Z 1 185 1056 TBMM 8 2 1296 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 31

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Kasım 2006 Cuma

 

Teklifler

 

            1.- Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak’ın; 2830 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/892) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2006)

            2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in; Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/893) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2006)

            3.- Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve 12 Milletvekilinin; Diyarbakır, Batman, Mardin, Kilis, Şanlıurfa, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Erzurum, Adana, İstanbul, Mersin, Antalya, Tunceli İllerinde Meydana Gelen Sel Afetleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/894) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2006)

 

Rapor

 

            1.- Cumhurbaşkanlığı 2005 Mali Yılı Kesinhesabına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (3/1044) (S. Sayısı: 1259) (Dağıtma tarihi: 17.11.2006) (GÜNDEME)