BIM Normal kankar81 2 13 2005-05-12T07:45:00Z 2006-10-05T07:32:00Z 2006-10-05T07:32:00Z 1 124 709 TBMM 5 1 832 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 3

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 4 Ekim 2006 Çarşamba   

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ ve 41 Milletvekilinin, fındık piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/377) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/9/2006)

            2.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR ve 20 Milletvekilinin, artan orman yangınlarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/378) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/9/2006)