BIM Normal kankar81 2 6 2006-11-07T09:18:00Z 2006-11-16T11:17:00Z 2006-11-16T11:17:00Z 1 130 746 TBMM 6 1 875 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 29

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Kasım 2006 Çarşamba    

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-   Edirne Milletvekili Necdet BUDAK ve 31 Milletvekilinin, balıkçılığın sorunlarının  araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/391) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

2.-   Uşak Milletvekili Alim TUNÇ ve 19 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak, Gediz Havzasında sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/392) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)