BIM Normal kankar81 2 122 2006-11-07T09:18:00Z 2006-11-16T11:16:00Z 2006-11-16T11:16:00Z 1 2553 14558 TBMM 121 34 17077 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 28

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Kasım 2006 Salı    

 

Teklif

 

            1.- Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/891) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2006)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, bazı konularda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18683) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

2.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sayıştay’ın bir raporunda Hazine teşvik kredileriyle ilgili tespitlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18684) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

3.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’İN, Sayıştay’ın bir raporunda Hazine ve TMSF’ye yönelik tespitlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18685) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

4.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, arandığı iddia edilen YİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18686) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

5.-   İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Kazakistan’da Türk işçilerinin saldırıya uğramasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18687) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

6.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, afet risk yönetimi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18688) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

7.-   İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, İstanbul-Bağcılar Belediyesinin yaptırmayı planladığı bir parka ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18689) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

8.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Ulusal Deprem Konseyinin faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18690) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2006)

9.-   Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, sunulduğu iddia edilen deprem raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18691) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

10.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Denizli’deki özelleştirilen Sümerbank arazisi üzerinde yapılacak yatırıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18692) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

11.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, YİMPAŞ’la ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18693) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

12.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglerle ilgili Meclis Araştırması Komisyonu Raporundaki tespit ve önerilerin değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18694) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

13.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin enflasyon farklarının ödenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18695) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

14.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Iğdır-Tuzluca Ünlendi Barajı projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18696) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

15.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur-Gökçebağ’daki bir araziye dökülen sanayi atıklarının çevreye etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18697) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

16.-     Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, arandığı iddia edilen YİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18698) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

17.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18699) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

18.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, afetlerin verdiği hasarın karşılanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18700) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

19.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18701) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

20.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gemlik’te meydana gelen depreme ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18702) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

21.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18703) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

22.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, SSK’da yapılan bazı atamalarla ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18704) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

23.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18705) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

24.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF tarafından el konulan teknelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/18706) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

25.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sayıştay’ın bir raporunda TMSF’den mahsuben tahsil edilen Hazine borçlarıyla ilgili tespitlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/18707) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

26.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin Hazineye olan vadesi gelecek borcuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/18708) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

27.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sayıştay’ın bir raporundaki Fiskobirlik’in banka borçlarının ödenmesiyle ilgili tespitlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/18709) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

28.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sayıştay’ın bir raporundaki TMSF’nin Hazine alacaklılarını tahsiline yönelik tespitlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/18710) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

29.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/18711) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

30.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF Başkanının İmar Bankasına yönelik bazı açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/18712) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

31.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Spor Toto Teşkilatı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlerinin makam araçlarına ve şans oyunları hasılatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/18713) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

32.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/18714) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

33.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, yatırım teşvik belgesi düzenleme yetkisinin sanayi odalarından geri alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18715) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2006)

34.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18716) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

35.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bir kaçakçılık soruşturması ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18717) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

36.-     Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, bir gümrük başmüfettişinin hazırladığı rapor üzerine Gümrük Müsteşarlığında yapılan işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18718) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2006)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, oyuncak ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18719) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2006)

38.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18720) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

39.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya-Akseki-Çınardibi Köyünün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/18721) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

40.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa-Mudanya’da bayram namazında okunan hutbeye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/18722) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

41.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/18723) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

42.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, camilerin yönetim ve denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/18724) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

43.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Van Kadın Sığınma evine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18725) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

44.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18726) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

45.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Uluslararası Fransız Radyosunun Türkçe yayınlarını durdurmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18727) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

46.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18728) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

47.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BOTAŞ Aliağa LNG Terminaline ve Nazilli-İzmir doğalgaz boru hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18729) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

48.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18730) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

49.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, BOTAŞ’ın borç ve alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18731) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

50.-     İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, seri cinayet zanlılarının zamanında yakalanamamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18732) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

51.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, arandığı iddia edilen YİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18733) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

52.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, seri cinayet zanlılarının zamanında yakalanamamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18734) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2006)

53.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Başbakanın rahatsızlığında yaşanan olaydan sonra soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18735) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2006)

54.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Türk vatandaşlarıyla evlenen yabancı kadınlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18736) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

55.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18737) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

56.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının yürüttükleri AB’ye uyum projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18738) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

57.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul’da “VİP” otobüs servisi konulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18739) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

58.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18740) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

59.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, YİMPAŞ’a yönelik soruşturmanın savsaklandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18741) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

60.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Ertuğrul Gazi Türbesinin bakımsızlığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18742) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

61.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Devlet Tiyatrolarında personel yönetimiyle ilgili bazı hususlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18743) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

62.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18744) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

63.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18745) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

64.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, afetlerden dolayı Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilen ödeneklere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18746) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

65.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Yasin El Kadı hakkında maliye müfettişlerinin düzenlediği raporlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18747) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

66.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18748) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

67.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Yalova’da ders kitaplarının dağıtımında yaşanan aksaklığa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18749) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2006)

68.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18750) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

69.-     Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU’nun, Dünya Bankasının finanse ettiği saha koordinatörlüğü projesindeki görevlendirmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18751) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

70.-     Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Adana İl Sağlık Müdürlüğünün görüntüleme tetkik hizmeti alımı ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18752) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)

71.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, ilik ve organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18753) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2006)

72.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, düzenlenen bir kampanyaya destek veren firmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18754) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

73.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Afyonkarahisar Dinar Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18755) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

74.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18756) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

75.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Tarım Kredi Kooperatiflerinin yönetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18757) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

76.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Güven Sigortaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18758) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

77.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18759) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

78.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18760) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

79.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18761) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

80.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18762) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

81.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18763) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.-   Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK ve 45 Milletvekilinin, ders ve yardımcı ders kitaplarının içeriğinde yapılan değişikliklerin araştırılarak yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/390) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

            1.- Anavatan Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer ABUŞOĞLU ve Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın sel felaketlerinin yol açtığı zararlar ve alınması gereken önlemler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/35) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2006)