BIM Normal kankar17 2 91 2006-11-13T15:57:00Z 2006-11-15T13:09:00Z 2006-11-15T13:09:00Z 1 4140 23602 TBMM 196 55 27687 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 27

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 13 Kasım 2006 Pazartesi   

 

Rapor

 

            1.- Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1250) (S. Sayısı: 1258) (Dağıtma tarihi: 13.11.2006) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’daki adliye kavşağı inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16181)

2.-   İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, basına yönelik bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16182)

3.-   Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Yasin El Kadı hakkındaki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16192)

4.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu’daki sel felaketi zararının tazminine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16193)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, basın mensuplarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16194)

6.-   Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, hukuka aykırı telefon dinleme olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16196)

7.-   Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Minibüsçüler Odası Başkanının bir siyasi partinin etkinliğine yönelik uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16199)

8.-   Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa-Mustafakemalpaşa-Karaköy’de yapılacak TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16201)

9.-   Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, terör örgütlerini finanse ettiği iddia edilen bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16202)

10.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Karadeniz Sahil Yoluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16204)

11.-      İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir’deki bir temizlik şirketinin kamudan aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16205)

12.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur-Antalya bölünmüş yolundaki bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16208)

13.-     İstanbul Milletvekili Algan HACALOĞLU’nun, Yasin El Kadı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16209)

14.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, bir soru önergesine cevap verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16211)

15.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, milletvekili dokunulmazlığını kaldırma veya sınırlandırma çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16213)

16.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur-Bucak Devlet Hastanesindeki uzman doktor eksikliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16214)

17.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, belediyelerin şirket kurmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16216)

18.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Alanya Limanında İsrail’li turistleri Mossad ajanlarının koruduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16217)

19.-     Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16218)

20.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, bir atama önerisinin iadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16219)

21.-     Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ ve TEDAŞ’a olan borçlarına ve doğalgaz zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16222)

22.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, bireysel silahlanmaya karşı alınacak önemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16224)

23.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur-Merkez Hacılar Köyü camisine baz istasyonu kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16226)

24.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bir bütçe uygulama talimatının sağlık sektöründeki istihdama etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16227)

25.-      Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Cüneyd Zapsu’nun görevine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16228)

26.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Yüksek Askeri Şura kararlarına ve bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16230)

27.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, bir şirketin Ziraat Bankasından kullandığı kredinin geri ödemesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16237)

28.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Maliye Bakanının oğlunun karıştığı bir trafik kazasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16238)

29.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, makroekonomik dengelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16239)

30.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Şile’de koruluğa tahvil edilen ormanların değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16244)

31.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kamu görevlilerinin ücretlerine enflasyon farkının yansıtılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16246)

32.-     Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, bir Rus petrol şirketinin Zonguldak-Filyos’ta yapmayı düşündüğü yatırıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16247)

33.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, mesleki eğitimin yetersizliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16248)

34.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, doğal afetlerin önlenmesine yönelik çalışmalara ve yasal düzenleme ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16249)

35.-     İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, inşaatı devam eden İzmir kuzey çevre yoluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16251)

36.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bazı yerlere isminin verilmesine ve İsmet İnönü’nün isminin Esenboğa Havaalanının yenilenen ünitelerinden birine verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16255)

37.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, askeri hastanelerde başörtüsü konusundaki uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16256)

38.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, akaryakıt ürünlerinin fiyatlarına ve akaryakıttan alınan vergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16259)

39.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, döviz kuru ve faizde yaşanan dalgalanmanın ekonomiye getireceği maliyetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16260)

40.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, bazı ekonomik verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16262)

41.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Nemrut Dağının volkanik faaliyete geçtiğine dair iddialara ve çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16266)

42.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İzmir-Dikili’de düzenlenen bir panelin saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16269)

43.-     Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, akaryakıt kaçakçılığını önlemek için oluşturulması düşünülen “Ulusal Marker Sistemi”ne, ihalelere ve sorumlulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16277)

44.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Konyaaltı Süleyman Erol Yüzme Havuzuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16279)

45.-     İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ’nin, Bodrum yarımadasındaki imar sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/16294)

46.-      Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, Gaziantep-Şanlıurfa otoyoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/16295)

47.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Akseki-İbradı yolunun 2007 yatırım programına alınmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/16296)

48.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya kent merkezinde yapılan adliye kavşağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/16297)

49.-      Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun-Yakakent ve 19 Mayıs-Bafra arası bölünmüş yol yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/16298)

50.-      Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da kavşak yapım çalışmalarının doğal ve antik yapıya zarar verdiği iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/16299)

51.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, RTÜK ve TRT’ye yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/16358)

52.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Merkez Bankası müdahalelerinin ekonomik etkilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/16362)

53.-     Muğla Milletvekili Gürol ERGİN’in, tarım satış kooperatiflerinin finansmanına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/16364)

54.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Merkez Bankasının idare merkezinin İstanbul’a taşınmak istenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/16366)

55.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bazı temel ekonomik göstergelere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/16369)

56.-     Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, 1 Temmuz 2006’daki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16389)

57.-      Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, elektrik üretim santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16390)

58.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Yortanlı Baraj gölü altında kalacak tarihi kalıntılara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16392)

59.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı madencilik firmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16398)

60.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, 2005 yılında Irak’a satılan ve İran’dan satın alınan elektriğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16403)

61.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, enerji sektöründeki yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16409)

62.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Ilısu Barajı inşaatı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16411)

63.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara’daki bazı alanlara yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16412)

64.-     Gaziantep Milletvekili Mustafa YILMAZ’ın, Keçiören Belediyesinin Çubuk’ta yol açma çalışması yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16414)

65.-      İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Aliağa Belediyesi şirketlerinin Soma Ege Linyitleri İşletmesinden kömür alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16415)

66.-      Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Finike’deki Kafi Baba Türbesinin çevre düzenlemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16416)

67.-      Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Atatürk Parkındaki çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16417)

68.-      Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, KÖY-DES Projesi kapsamında Antalya’da yapılan bir ihaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16418)

69.-     Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı ihaleleriyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16419)

70.-      İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, belediyelerin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16420)

71.-      İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, bir belediyenin yaptığı arsa tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16421)

72.-     Gaziantep Milletvekili Mustafa YILMAZ’ın, Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16423)

73.-      Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bulvar ve caddelerdeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16424)

74.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Ankara’nın bazı noktalarındaki trafik altyapısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16426)

75.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16427)

76.-      Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara-Tatlar Köyündeki arıtma tesisinin çalıştırılmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16428)

77.-      Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Ankara-Ulus’taki Modern Çarşı esnafının desteklenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16429)

78.-      Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, bireysel silahlanmaya karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16430)

79.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Maltepe Belediyesinin Güney İmar Planlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16431)

80.-      İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, İstanbul’daki imar planı değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16432)

81.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Adana raylı sistem inşaatına ve Raybüs alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16435)

82.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Büyükşehirlerdeki asayiş olaylarına ve bazı emniyet mensuplarına yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16436)

83.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da yağmur sularının uzaklaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16437)

84.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Alanya’nın kapalı pazar yeri ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16438)

85.-      Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da Lara-Büyükliman bölgesindeki bir çevre sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16439)

86.-      Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kaleiçi kent planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16440)

87.-      Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Gebiz Beldesindeki kum ocağının işletme ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16441)

88.-      Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki Kumluca-Gödene yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16442)

89.-      Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki Söğütcuması-Dere yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16443)

90.-      Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kumluca-Karacaören Köyünün yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16444)

91.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da ruhsatsız çalışan kum ve taş ocaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16445)

92.-     İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ’nin, Bodrum ve civarındaki belediyelerle ilgili imar yolsuzluğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16446)

93.-      Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Finike-Günçalı Köyüne ayrılan ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16447)

94.-      Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, Konak göleti suyunun Kilis şehir içme suyu şebekesine bağlanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16448)

95.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, izinsiz açılan Kuran kurslarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16450)

96.-      Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara’daki bir yol genişletme ve metro çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16451)

97.-      İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Tuzla Belediye Başkanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16452)

98.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da sera atıklarının yakılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16460)

99.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki otopark sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16462)

100.-  Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’ın Dicle İlçesindeki bir kaldırım inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16463)

101.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Çorum Belediyesince yapılan bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16465)

102.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Tunceli ve terör tehdidi altındaki diğer bölgelerdeki karayolu asfaltlama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16466)

103.-  Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanının Dubai Veliaht Prensi ile yaptığı görüşmeye ve bazı projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16467)

104.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Cumhuriyet Gazetesi ve başyazarına yönelik muhtemel saldırılara karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16471)

105.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya adliye kavşağı inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16474)

106.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16492)

107.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, deniz teknelerine uygulanan motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16495)

108.-  Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16496)

109.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16499)

110.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, KDV’den muaf tutulan vakıf ve dernek hastanelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16501)

111.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, radyolojik görüntülemede kullanılan maddelere yapılan ödemelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16510)

112.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, yerli üreticilerin şarap üretim ve satışında yaşadıkları sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16520)

113.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, üniversiteye girişte uygulanan sınav sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16525)

114.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya-Pazarlar’daki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16647)

115.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, gazilerin ve gazi yakınlarının özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16660)

116.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Antalya Sağlık il Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16662)

117.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, immünolojinin özürlüler raporundaki hastalık grupları arasında sayılmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16665)

118.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, sağlık harcamalarındaki tasarruf tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16667)

119.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN’ın, Kadıköy Acıbadem Hastanesinin yabancı bir sağlık kuruluşuyla ilişkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16668)

120.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, alınan, vekaleten görev yapan personele ve personelin öğrenim durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16674)

121.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur-Gölhisar Devlet Hastanesinin kadrolu göz doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16676)

122.- Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN’ın, Devlet hastanelerinde ve sağlıkta yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16678)

123.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Akseki Devlet Hastanesinin uzman doktor eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16681)

124.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Akseki-Cevizli Beldesindeki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16682)

125.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, hastanelerin sosyal güvenlik kuruluşlarından alacaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16683)

126.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16685)

127.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16686)

128.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16687)

129.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16688)

130.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16689)

131.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16690)

132.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16691)

133.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16692)

134.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16693)

135.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16694)

136.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16695)

137.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16696)

138.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Mardin’deki bazı sağlık ocaklarının kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16697)

139.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16698)

140.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16699)

141.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16700)

142.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16701)

143.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16702)

144.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16703)

145.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16704)

146.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16705)

147.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16706)

148.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16707)

149.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16708)

150.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16709)

151.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan bazı ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16710)

152.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Tuzla Belediye Başkanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16711)

153.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, bazı ilaçların bedellerinin ödenmemesi kararına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16713)

154.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, tıbbi bir tetkikin kullanımına yönelik açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16715)

155.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bir başhemşirenin görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16716)

156.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, hastane personelinin atama ve görevde yükselmelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16717)

157.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarının ve harcamalarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16718)

158.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, bir başhemşire atamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16719)

159.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Strateji Geliştirme Başkanlığınca çıkarılan bir kitaba ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16724)

160.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Kırım-kongo kanamalı ateşi hastalığı vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16725)

161.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, hastanelerdeki bazı uygulamalara ve bakanlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16729)

162.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya merkezindeki yıkılma tehlikesi bulunan Sağlık Bakanlığına ait bir binaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16731)

163.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yol ve metro yapımı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16748)

164.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, THY’ye hostes alımındaki bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16774)

165.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Milas-Bodrum Hava Limanına yapılacak yeni terminal binasının gerekliliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16775)

166.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara-Temelli’deki hemzenin geçidin trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16777)

167.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, Adnan Menderes Havaalanına ve İzmir’in yeni bir havaalanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16778)

168.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bazı THY çalışanlarıyla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16779)

169.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kırklareli-Geçitağzı Köyünün iletişim sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16780)

170.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, THY’nin bazı kabin memurlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16781)

171.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun-Yakakent sahilindeki deniz dolgusuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16782)

172.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, 22 yaşın üzerindeki taşıma araçlarının trafikten kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16783)

173.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Esenboğa Havaalanındaki ve THY uçaklarındaki karasineklere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16784)

174.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, TCDD İskenderun Kızaklama Tesisinin kiralanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16785)

175.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Kablo TV yayını ve internet hizmetlerinde yaşanan sorunlara ve bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16786)

176.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, Bodrum-Milas Havaalanı Dış Hatlar Terminali ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16787)