BIM Normal kankar81 2 5 2005-05-12T08:45:00Z 2006-11-14T12:11:00Z 2006-11-14T12:11:00Z 1 2547 14521 TBMM 121 34 17034 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 26

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Kasım 2006 Perşembe    

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, Gediz Havzasında tarımın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  sözlü soru önergesi (6/2486) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

2.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, Gediz Nehrindeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2487) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

3.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, İzmir-Aliağa’nın su ihtiyacını karşılayacak Kunduz Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2488) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

4.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, İzmir-Bergama’da konaklama tesislerinin teşvik edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2489) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

5.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, İzmir’in Foça-Yenifoça kıyı bölgesinin koruma altına alınmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2490) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

6.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, Aliağa doğalgaz kombine çevirim santraline ve enerji maliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2491) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

7.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, İzmir İlindeki liman çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2492) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

8.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, Çiğli’deki arıtma tesisinin su ve çamurunun değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2493) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

9.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, Nif Çayındaki kirliliğin önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2494) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

10.  - İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, üreticilere prim verilmesine ve banka borçlarının terkinine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2495) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

11.  - İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, İzmir Körfezinde kıyı kullanım çizgisinin belirlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2496) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

12.  - İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, sulamada kullanılan enerji fiyatlarına ve birikmiş borçlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2497) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, daire başkanlarının ek göstergelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18609) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

2.-   İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Hükümet üyelerinin eşlerinin resmi yurt dışı gezilerine katılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18610) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

3.-   Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18611) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

4.-   Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, hastanelerin şehir merkezlerinden taşınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18612) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, TÜPRAŞ’ın satışı iptal edilen hissesine ödenen temettüye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18613) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

6.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Kültür ve Turizm Bakanı hakkında Pamukkale’yle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18614) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

7.-   Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Merkez Bankası üst düzey yönetimindeki atamaların yapılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18615) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

8.-   Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Ankara-Atatürk Bulvarındaki yol yapım çalışmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18616) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

9.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, damızlık gebe düve ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18617) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

10.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir gazete muhabirinin tartaklanmasına ve Başbakanlık Basın Sözcüsünün açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18618) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

11.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sultanahmet Adalet Sarayının satılıp satılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18619) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2006)

12.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, zamanaşımına uğrayan bir davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18620) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

13.-     İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU’nun, arsa satış beyannamesinin ilan duyurusunda geçen bir ifadeye ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18621) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

14.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’da Karayolları Genel Müdürlüğünce bir inşaat firmasına verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18622) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

15.-     İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir’de metropol ilçe otoyollarının ücretli olmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18623) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

16.-      Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa-Mustafakemalpaşa’daki bir köprünün durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18624) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

17.-     Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, orman kadastrosuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18625) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

18.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Ankara-Beypazarı yolu yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18626) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

19.-     Mersin Milletvekili Ersoy BULUT’un, Mersin-Tarsus’ta kurulmak istenen katı atık bertaraf tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18627) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

20.-     İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ’nin, sulak alanların kurumasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18628) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

21.-     Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Kocaeli’de meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18629) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

22.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, SSK’nın Ankara’daki boş bir binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18630) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

23.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankasının bazı yöneticileri hakkındaki yargısal işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18631) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

24.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankasının zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18632) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

25.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankasının açıkladığı 2005 yılı kârına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18633) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

26.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, şehit ailelerinin mali haklarına ve desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18634) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

27.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun töre cinayetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18635) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

28.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, töre cinayetlerine ve kadın intiharlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18636) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

29.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, tarım sektöründeki kadın işçilerin sosyal haklarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18637) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

30.-     İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ’nin, DSİ uygulamalarının sulak alanlara etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18638) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

31.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Keles’teki bir vadiye kurulması düşünülen termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18639) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

32.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Keles’e bağlı bazı köy yollarının genişletilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18640) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

33.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Keles’teki bir vadide yer alan köylere yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18641) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

34.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Fransa’ya karşı bazı tepkiler geliştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18642) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

35.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, Zeytinburnu’ndaki bir otopark inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18643) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

36.-     Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY’ın, silah ruhsatı bulunan milletvekillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18644) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

37.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Ankara’daki su sayaçları arızalarına ve Büyükşehir Belediyesinin hesaplarının incelenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18645) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

38.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara’da şehir dışına taşınmayan oto galerilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18646) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

39.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara’daki bir yol çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18647) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

40.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18648) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

41.-     İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18649) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

42.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18650) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

43.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, TÜBİTAK’ın lojman düzenlemesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18651) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

44.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik’teki bir köy okulunun atıl bırakılarak taşımalı eğitim yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18652) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

45.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bir ilköğretim okulu yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18653) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

46.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Manavgat Turizm Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18654) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

47.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, bir kargo firmasıyla yapılan işlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18655) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

48.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Sivas-Merkez Mimar Sinan İlköğretim Okulunun ihate duvarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18656) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

49.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında Alevilikle ilgili bilgilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18657) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

50.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, evrim kuramına ders kitaplarında yer verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18658) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

51.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ders kitabı ulaşmayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18659) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

52.-     Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ’in, iş eğitimi dersinin kaldırılması kararının öğretmenlere etkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18660) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

53.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, açılan derslik, okul ve öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18661) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

54.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Manavgat’taki eğitim yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18662) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

55.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, özel hastanelere yapılan ödemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18663) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

56.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, iptal edildiği iddia edilen verem savaş dispanseri projelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18664) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

57.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde yapılan bir uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18665) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

58.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’daki bazı sağlık ocaklarının mesai saatlerinin değiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18666) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

59.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Bakanlık logosundaki İngilizce ibareye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18667) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

60.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, suni tohumlama uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18668) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

61.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, fındık alımına ve atanan veteriner hekimlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18669) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

62.-     İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ’nin, tarımsal sulamadaki verimliliğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18670) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

63.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Türksat 1B uydusunun durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18671) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

64.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gemlik-Narlı Köyü iskelesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18672) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

65.-     Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin uygulanmasında karşılaşılan bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18673) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

66.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Türksat projesiyle ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18674) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

67.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Kral TV’nin TMSF’ye devrinden sonraki yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/18675) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

68.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Çorum saat kulesi restorasyonu ihalesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18676) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

69.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Gümrük Müsteşarlığı logosundaki İngilizce ibareye ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18677) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

70.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT’deki bir yayın kesintisine ve teknik personele ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18678) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

71.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, vefat eden bir vatandaşın selasının verilmediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/18679) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

72.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, sınıfta kalan öğrencilerle ilgili bir uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18680) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

73.-     İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, bir milletvekilince yapılan TBMM’de asılı tablolara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/18681) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

74.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Florya Atatürk Köşkü bahçesindeki inşaata ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/18682) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU ve 43 Milletvekilinin çocuklara yönelik cinsel sömürünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/389) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2006)