BIM serap 2 15 2006-11-08T09:15:00Z 2006-11-10T15:59:00Z 2006-11-10T15:59:00Z 1 282 1608 TBMM 13 3 1974 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 25

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 8 Kasım 2006 Çarşamba 

 

 

Tasarılar

 

            1.- Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasarısı (1/1260) (Çevre, Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2006)

2.- Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı (1/1261) (Adalet, Çevre, Plan ve Bütçe, Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2006)

3.- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1262) (Plan ve Bütçe, Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2006)

 

 

Teklifler

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın; İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/889) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2006)

2.- Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun; Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Hisseleri Hakkında Kanun Teklifi (2/890) (Plan ve Bütçe, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2006)

 

Raporlar

 

 

            1.- İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/886) (S. Sayısı: 1256) (Dağıtma tarihi: 8.11.2006) (GÜNDEME)

            2.- Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1259) (S. Sayısı: 1257) (Dağıtma tarihi: 8.11.2006) (GÜNDEME)