BIM serap 2 16 2006-11-08T09:15:00Z 2006-11-10T08:40:00Z 2006-11-10T08:40:00Z 5 2283 13015 TBMM 108 26 15983 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 24

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 7 Kasım 2006 Salı 

 

 

Tasarı

 

1.- Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1259)  (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığı geliş tarihi: 7.11.2006)

 

Teklifler

 

1.- Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/887) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2006)

2.- Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü’nün; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/888) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2006)

 

Rapor

 

1.- Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve 11 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/870) (S. Sayısı: 1255) (Dağıtma tarihi: 7.11.2006) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, THY’nin kabin memuru ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14714)

2.-    Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14715)

3.-   İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Dikili Limanına Ro-Ro hattı açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14716)

4.-   Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Türk Telekomun özelleştirilmesine ve iletişim güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14736)

5.-   Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Türkiye’nin Gayrisafi Yurt içi Hasıla endeks sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14737)

6.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, GSM ve cep telefonu şirketlerinin bazı faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14738)

7.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu İlindeki yatırımlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14741)

8.-   Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Açık Toplum Enstitüsünün faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/14752)

9.-   Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, yabancı doktor istihdamına yönelik hazırlıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14790)

10.-     Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, cep telefonu iletişimindeki vergilendirmeye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14798)

11.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14799)

12.-     Sivas Milletvekili Nurettin SÖZEN’in, bir idari davanın temyiz edilmemesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14800)

13.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, okullara ADSL bağlantısı kurulmasına ve Evrensel Hizmet Fonu harcamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14801)

14.-     Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, Diyanet İşleri Başkanının kadına yönelik şiddetle ilgili bir açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/14803)

15.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15927)

16.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15928)

17.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15929)

18.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15930)

19.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15931)

20.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15932)

21.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15933)

22.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15934)

23.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15935)

24.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15936)

25.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15937)

26.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15938)

27.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15939)

28.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15940)

29.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15941)

30.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15942)

31.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15943)

32.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15944)

33.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15945)

34.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15946)

35.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15947)

36.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15948)

37.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15949)

38.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15950)

39.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15951)

40.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15952)

41.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15953)

42.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15954)

43.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15955)

44.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15956)

45.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15957)

46.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15958)

47.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15959)

48.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15960)

49.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15961)

50.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15962)

51.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15963)

52.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15964)

53.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15965)

54.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15966)

55.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15967)

56.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15968)

57.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15969)

58.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15970)

59.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15971)

60.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15972)

61.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15973)

62.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15974)

63.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15975)

64.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15976)

65.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15977)

66.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15978)

67.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15979)

68.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15980)

69.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15981)

70.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15982)

71.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15983)

72.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15984)

73.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15985)

74.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gümüşhane İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15986)

75.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Gelibolu Tarihi Milli Parkındaki Şehitler Anıtı ve kütüphaneyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15996)

76.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, toplantı ve gezilerde çocuklara dağıtılan hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16000)

77.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, seçimlerdeki ülke barajına ve Kuzey Irak’la ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16005)

78.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, Türk Telekom’da çalıştırılan yabancı personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16010)

79.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Cüneyd Zapsu’nun Başbakanlık Danışmanı sıfatını kullandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16012)

80.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya Atatürk Parkındaki çalışmaların çevreye verdiği zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16016)

81.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlindeki yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/16021)

82.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS özel oturumuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/16039)

83.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/16041)

84.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, portföy yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/16049)

85.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, bono faizlerindeki artışa ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/16052)

86.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında belediyelere aktarılan kaynaklara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/16056)

87.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir tahkim davasında savunma ve temsil hizmeti alımı için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16063)

88.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, belediyelerin ağaç, fidan ve diğer süs bitkileri ithalatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16084)

89.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, iyot yetersizliği hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16148)

90.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Türk Hava Yollarında yaşanan uçuş sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16165)

91.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Türkiye Denizcilik İşletmelerince römorkör ücretlerine yapılan zama ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16166)

92.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, THY’deki insan kaynakları yönetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16167)

93.-     Gaziantep Milletvekili Abdülkadir ATEŞ’in, bazı havaalanlarının temizlik ihalelerini kazanan firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16168)

94.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali BULUT’un, yerli bilişim teknolojilerinin geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16169)

95.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Türksat 1-C uydusuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16170)

96.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Türk Telekomun yabancı çalışanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16171)

97.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Türk Telekomun bazı teknolojik yatırımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16172)

98.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, İzmir Liman İşletmelerinin hizmet alımı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16173)

99.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16174)