BIM serap 2 7 2005-05-12T08:45:00Z 2006-11-07T12:50:00Z 2006-11-07T12:50:00Z 4 1918 10937 TBMM 91 21 13431 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 23

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 6 Kasım 2006 Pazartesi  

 

Raporlar

 

1. 26/9/2006 Tarihli ve 5545 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1251) (S. Sayısı: 1253) (Dağıtma tarihi: 6.11.2006) (GÜNDEME)

2. Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin; Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/875) (S. Sayısı: 1254) (Dağıtma tarihi: 6.11.2006) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bina ve derslik inşaatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER)  sözlü soru önergesi (6/2484) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

2.Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, bir Türk vatandaşının KKTC’den sınır dışı edilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/2485) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, yabancı sigara üreticilerinin yaptıkları fiyat artışları ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18546) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

2.-   Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın genel seçimlerde oy kullanabilmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18547) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

3.-   Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Mersin-Mut Kaymakamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18548) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

4.-   Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, hayvancılık sektöründe enerji fiyatlarındaki farklı uygulamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18549) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

5.-   Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18550) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

6.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Yunanistan’dan akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18551) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

7.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, internet gazetecilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18552) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

8.-   Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, kamudaki bazı sahtecilik olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18553) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

9.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, şehir dışına taşınan Devlet hastanelerine ve okullara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18554) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

10.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, hukuk dışı işlemler yapan belediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18555) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

11.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, gıda bankacılığı yürüten dernek ve vakıflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18556) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

12.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Fransa ile ekonomik ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18557) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

13.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, uluslararası kuruluşlardan yardım alana sivil toplum örgütlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18558) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

14.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, Abdullah Öcalan’ın ziyaretçilerine ve sağlanan imkanlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18559) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

15.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, yabancı ülkelerdeki ceza ve tutukevlerinde bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18560) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

16.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Abdullah Öcalan’ın yargılandığı suçlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18561) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

17.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, F tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevlerindeki şartlara ilişkin  Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18562) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

18.-     Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun’da kurulu mobil santrale ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18563) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

19.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Porsuk Çayındaki çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18564) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

20.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, göl ve nehirlerdeki balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18565) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

21.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Antalya-Elmalı’daki Avlan ve Baranda göllerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18566) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

22.-     Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, RTÜK üyelerinin özlük haklarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18567) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

23.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, TÜİK’in özel sektöre yaptırdığı anketlere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18568) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

24.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, bir spor karşılaşmasında yaşanan pankart olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18569) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

25.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Mersin-Mut Kaymakamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18570) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

26.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, öğrenci yurtlarının denetimine ve güvenliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18571) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

27.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, AK Parti Ordu-Fatsa İlçe Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18572) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

28.-      Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir grup köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18573) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

29.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün su kanallarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18574) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

30.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köy okulu ve lojmanının tamirat ve tadilatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18575) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

31.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18576) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

32.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün memba suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18577) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

33.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün su şebekesi sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18578) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

34.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, tiyatrolara ve Devlet tiyatrolarının yönetimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18579) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

35.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, İzmir’in sit alanı olan İnciraltı bölgesinin durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18580) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

36.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, özel sektörce işletilen alanlara girişteki ücretlendirmeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18581) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

37.-     Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, Karaman’a Fen Fakültesi kurulmasına ve yeni kurulacak üniversiteler ile ilgili kanun tasarısı taslağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18582) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

38.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Gebze Anadolu Lisesi İngilizce ders kitabına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18583) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

39.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köy okulunun bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18584) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

40.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köy okulunun bakım, onarım ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18585) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

41.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köy okulunun ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18586) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

42.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, velisi bağış yapan öğrencilere özel sınıf uygulaması yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18587) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

43.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta-Eğirdir’de taşımalı eğitimde yaşanan bir soruna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18588) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

44.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Tunceli’deki bir okulun açılış töreninde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18589) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

45.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Mersin-Mut Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18590) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

46.-     İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, Kars Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18591) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

47.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Aksaray Devlet Hastanesinin verdiği bir sağlık raporuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18592) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

48.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, kent merkezlerindeki hastanelerin şehir dışına taşınacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18593) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

49.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın bir köyünün doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18594) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

50.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köy sağlık ocağının personel ve onarım ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18595) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

51.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, TMO’nun çeltik alım fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18596) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

52.-     Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY’ın, süt destekleme priminde yapılan bir uygulamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18597) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

53.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, yurt dışından getirilen hurda gemilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18598) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

54.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, THY personelinin hamilelik halinde sözleşmesinin feshine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18599) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

55.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, THY’nin personel seçiminde uyguladığı ankete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18600) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

56.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Eskişehir-Osmaneli-Bursa-Bandırma Demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18601) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

57.-     Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, dolandırıcı olduğu iddia edilen bir heyetle yaptığı görüşmeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18602) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

58.-     Kırklareli Milletvekili Yavuz ALTINORAK’ın, Lüleburgaz D-100 karayolu üzerindeki bulvar çalışmalarına ve Babaeski-Kırklareli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18603) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

59.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fransız Meclisinde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı ile ilgili kanunun Lozan Antlaşması karşısındaki durumuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18604) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

60.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köy camiinin bakım ve onarımına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/18605) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

61.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, yaşlılık aylığının artırılıp artırılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18606) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

62.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, internet gazetecilerinin akredite edilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/18607) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

63.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Sayıştay raporu hakkında yapılan işleme ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/18608) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2006)