BIM Normal kankar81 2 7 2006-11-02T13:54:00Z 2006-11-06T09:00:00Z 2006-11-06T09:00:00Z 1 128 735 TBMM 6 1 862 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 22

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 3 Kasım 2006 Cuma

 

 

Teklif

 

   1.- İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi (2/886) (Anayasa ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2006)

  

Tezkere

 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tâbi Kuruluşların 2005 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1148) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2006)