BIM Normal t 2 9 2006-11-02T13:54:00Z 2006-11-03T08:46:00Z 2006-11-03T08:46:00Z 1 138 787 TBMM 6 1 966 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 21

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 2 Kasım 2006 Perşembe

 

Tasarı

 

1.- Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1258) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2006)

 

Teklifler

 

   1.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in; Ülkemizdeki Fransa’ya Ait Kavram ve Kelimelerle Adlandırılmış Cadde, Sokak, Bina, Park-Bahçe, Alan ve Meydan İsimlerinin Türkçe İsimler ile Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/884) (Dışişleri ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2006)

   2.- Van Milletvekili Yekta Haydaroğlu’nun; İş Geliştirme Merkezleri Kanunu Teklifi (2/885) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2006)