BIM Normal t 2 3 2005-05-12T08:45:00Z 2006-11-03T12:47:00Z 2006-11-03T12:47:00Z 1 79 453 TBMM 3 1 531 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 20

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 1 Kasım 2006 Çarşamba   

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Konya Milletvekili Mustafa ÜNALDI ve 24 Milletvekilinin, Beyşehir Gölü ve çevresindeki sorunların araştırılarak yörenin gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/388) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006)