BIM Normal kankar81 2 75 2005-05-12T07:45:00Z 2006-10-05T07:23:00Z 2006-10-05T07:23:00Z 1 350 1998 TBMM 16 4 2344 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 2

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 3 Ekim 2006 Salı  

 

 

Tezkereler

 

1.- “Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi” Başlıklı  Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1114) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2006)

2.- “e-Devlete Geçişte Kamu Kurumları İnternet Siteleri” Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1115) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2006)

3.- “e-Dönüşüm Türkiye Projesi Çercevesinde Yürütülen Faaliyetler” Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1116) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2006)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK ve 28 Milletvekilinin, Antalya Lara Kent Parkının temalı parka dönüştürülmesinin ve tahsis sürecinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/375) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/8/2006)

            2.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN ve 76 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/376) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2006)

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz BAYKAL ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili       K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, nitelikli ortaöğretim kurumlarında atıl kapasite oluşturarak kamu kaynaklarını israf ettiği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını işlevsizleştirerek ders kitapları ve yardımcı kitapların içeriğinde sorunlar oluşturduğu, YÖK ile çatışmaya girdiği, kadrolaşmak ve yargı kararlarını uygulamamak suretiyle görevini kötüye kullandığı iddialarıyla, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2006) (Dağıtma Tarihi: 3/10/2006)