BIM Normal t 2 16 2005-05-12T08:45:00Z 2006-11-02T08:37:00Z 2006-11-02T08:37:00Z 1 160 917 TBMM 7 1 1126 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 19

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 31 Ekim 2006 Salı

 

Raporlar

 

            1.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur’un; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/874) (S. Sayısı: 1249) (Dağıtma tarihi: 31.10.2006) (GÜNDEME)

            2.- Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/1230) (S. Sayısı: 1250) (Dağıtma tarihi: 31.10.2006) (GÜNDEME)

            3.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/855) (S. Sayısı: 1251) (Dağıtma tarihi: 31.10.2006) (GÜNDEME)

            4.- Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Bir Geçici Madde eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/762) (S. Sayısı: 1252) (Dağıtma tarihi: 31.10.2006) (GÜNDEME)