BIM Normal kankar81 2 4 2006-10-27T09:50:00Z 2006-10-31T09:52:00Z 2006-10-31T09:52:00Z 1 60 344 TBMM 2 1 403 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 17

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 27 Ekim 2006 Cuma  

 

Rapor

 

1.- Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/787) (S. Sayısı: 1248) (Dağıtma tarihi: 27.10.2006) (GÜNDEME)