BIM Normal deneme 2 83 2007-02-20T07:16:00Z 2007-06-06T15:05:00Z 2007-06-06T15:05:00Z 1 595 3395 TBMM 28 7 3983 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 161

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 3 Haziran 2007 Pazar   

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Anafartalar Çarşısındaki terör zararının karşılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22975) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2007)

2.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’ya MOBESE kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22976) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2007)

3.-   Mersin Milletvekili Ersoy BULUT’un, Kuzey Irak konusunun TBMM gündemine getirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22977) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2007)

4.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Bingöl’ün Genç İlçesinde bombalanan yük trenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22978) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2007)

5.-   Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Eryaman Toplu Konutlarındaki açık hizmet alanlarının satışa sunulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22979) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2007)

6.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Manavgat’daki araç muayene işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22980) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2007)

7.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, AK Parti TBMM Grup toplantısında yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22981) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2007)

8.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya eski çöp döküm alanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22982) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2007)

9.-   Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Çağlayan Kavşağı ve Metro inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22983) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2007)

10.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, basında çıkan Bağcılar Lisesiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22984) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2007)

11.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, basında çıkan Bağcılar Lisesiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22985) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2007)

12.-     Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Diyarbakır-Bismil’deki pamuk üreticilerinin destekleme primlerinin ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22986) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2007)

13.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Denizli’deki kuraklık mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22987) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2007)

14.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, ABD uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/22988) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2007)

15.-     Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, Antalya’daki bir özel hastaneyle ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22989) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2007)

16.-     Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, Artvin’deki bir kısım DSİ personelinin tayin sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22990) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2007)

17.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Devrekani hindi üretme çiftliğinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22991) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2007)

18.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya Kalesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22992) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2007)

19.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya eski çöp döküm alanına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/22993) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2007)

20.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Telsim’in borçlularına yönelik bir uygulamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/22994) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2007)