Deneme Normal deneme 2 6 2007-06-02T07:21:00Z 2007-06-06T15:07:00Z 2007-06-06T15:07:00Z 1 95 542 Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 1 636 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 160

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Haziran 2007 Cumartesi

 

 

Raporlar

 

1.-   Ankara Milletvekili Haluk İpek ve 4 Milletvekilinin; Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1043) (S. Sayısı: 1440) (Dağıtma tarihi: 2.6.2007) (GÜNDEME)

2.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1041) (S. Sayısı: 1441) (Dağıtma tarihi: 2.6.2007) (GÜNDEME)