BIM Normal kankar81 2 27 2005-05-12T07:45:00Z 2006-10-27T08:17:00Z 2006-10-27T08:17:00Z 1 7065 40271 TBMM 335 94 47242 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 16

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 26 Ekim 2006 Perşembe  

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1256) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 13.10.2006)

 

            2.- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1257) (Adalet, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 16.10.2006)

 

Teklifler

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; Her Yıl Ekim Ayının İlk Haftasının Uyuşturucu ile Mücadele Haftası Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/880) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2006)

2.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir’in; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/881) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2006)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un; 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/882) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2006)

4.- Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak’ın; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/883) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2006)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.                 Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya kent merkezindeki alt geçitlerin trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2478) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

2.Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, şehit yakınlarına dağıtılan plaketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2479) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

3.Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, THY’nin personel seçiminde uygulanan bir ankete ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2480) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

4.Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Manyas Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2481) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

5.Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Balıkesir-Bandırma-Yeşildere Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2482) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

6.Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Bandırma-Susurluk bölünmüş yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2483) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’nın, NATO Savunma Kolejinde ortaya konulan haritaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18003) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’nın, Acil Eylem Planındaki muhalefet partilerinin bilgilendirilmesi hususuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18004) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

3.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’nın, Maliye Bakanı hakkındaki bazı iddialara ve milletvekili lojmanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18005) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

4.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Hatay Bayındırlık ve İskan İl Müdürüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18006) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

5.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Diyarbakır-Bismil-Sinan köylülerinin  iskan ve bağlı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18007) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

6.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, gezilerinde çocuklara dağıttığı oyuncaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18008) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, basında çıkan bölücü terör örgütüne yönelik bir plan oluşturulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18009) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

8.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, yurt dışı gezilerine katılan gazetecilerin belirlenmesine  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18010) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

9.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, güvenlik güçlerinin operasyonları konusundaki bir beyanına  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18011) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, peyzaj mimarlarının sorunlarına  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18012) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir katılım bankasının bazı üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18013) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

12.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, kadına yönelik siddetin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18014) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

13.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuğa yönelik siddetin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18015) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

14.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, öğretmenlerin çeşitli sorunlarına   ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18016) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

15.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, ABD gezisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18017) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

16.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, sulama, kalkınma ve zirai üretim kooperatiflerinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18018) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

17.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nin, şeker sanayinde çalışan geçici işçilerin kadro sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18019) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

18.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Lübnan’a yapılacak yardım için hazırlanan bir afişe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18020) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

19.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Doğu ve Güneydoğu illerindeki öğrencilerin Kuzey Irak’taki üniversitelere yönlendirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18021) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

20.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, YURT-KUR’a bağlı yurtlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18022) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

21.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Tarım ve Köyişleri Bakanının ABD’de yaptığı iddia edilen bir görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18023) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

22.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, karayollarındaki trafik güvenliği önlemlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18024) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

23.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY’ın, Çanakkale-Lapseki-Bayramiç karayolundaki çökmeye ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18025) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

24.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, TOKİ’den konut edinenlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18026) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

            25.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Şanlıurfa-Habur karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18027) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

            26.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18028) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

            27.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18029) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

28.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’daki bir çevre sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18030) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

29.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, personel alımı sınavına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18031) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

30.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Bakanlığa ait hizmet binalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18032) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

31.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, yanan orman alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18033) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

32.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, bir Bakanlar Kurulu kararında Kıbrıs adının geçmesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18034) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

33.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, KKTC’deki siyasi gelişmelerle ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18035) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

34.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Karadeniz’de hamsi üzerine yapılan uluslararası araştırmaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18036) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

35.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Spor-Toto teşkilatına yeni personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/18037) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

36.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, bazı kıyafetleri giyenlerle ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/18038) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

37.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bazı iletişim şirketlerinin TMSF yönetimindeki bazı şirketlerle yaptıkları işlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından  (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/18039) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

38.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bazı şirketlerin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından  (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/18040) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

39.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, irticai ve bölücü yayın yaptığı iddia edilen radyo ve televizyon kuruluşlarının takibine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18041) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

40.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, Türk Dünyasında dil birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18042) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

41.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, peyzaj mimarlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18043) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

42.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, RTÜK’de yapılacağı iddia edilen bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18044) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

43.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, bor madeninin etkin değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18045) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

44.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, nafta ile üretim yapan otoprodüktör enerji  üretim tesislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18046) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

45.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, bir şirkete alınan geçici işçilerin kadrolu olarak BOTAŞ’a geçiş yaptığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18047) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

46.- Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA’nın, Belkıs Barajı Projesine ve konsorsiyumla yapılan anlaşmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18048) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

47.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, bir kulübün düzenlediği eşya piyangosuyla ilgili iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18049) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

48.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Ankara’da toplu taşımada gece seferi uygulanmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18050) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

49.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TESEV’in bir raporunda makalesi bulunan Polis Akademisi öğretim üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18051) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali BULUT’un, Cumhuriyet Gazetesinin Çankaya Belediyesince bedava dağıtılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18052) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

51.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, eğlencelerde sorumsuzca silah kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18053) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

52.- Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE’nin, Denizli’deki arazi toplulaştırmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18054) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

53.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’daki bir çevre sorununa ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18055) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

54.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, basında çıkan Polis Akademisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18056) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

55.- İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı ÖZBEK’in, İstanbul-Üsküdar’daki bir taşınmazın imar durumunda değişiklik yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18057) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

56.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, kamu kurum ve kuruluşların  Afyonkarahisar’daki ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18058) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

57.  - Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, kamu kurumlarının Isparta’daki ihale ve işlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18059) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

58.  - Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya-Serik’te ruhsat süresi dolduğu halde çalışmalarını sürdüren bir taş ocağına  ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18060) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

59.  - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN’ın, bir milletvekili sekreterinin belediye başkan yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18061) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

60.  - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’ın Lice İlçesindeki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18062) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

61.  - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır-Bismil-Alıncak Köyünün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18063) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

62.  - Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Ankara’da Atatürk Bulvarı ve Cinnah Caddesinde yürütülen projeye ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18064) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

63.  - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının ödeneğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18065) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

64.  - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Haydarpaşa Garının sit alanı ilan edilmesi kararının yayınlanmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18066) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

65.  - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, peyzaj mimarı kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18067) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

66.  - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Spor-Toto Teşkilatına yeni personel alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18068) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

67.  - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, YURT-KUR’un, sunduğu barınma imkanlarının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18069) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

68.  - Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKCİOĞLU’nun, Antalya’nın Manavgat İlçesindeki personel ve derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18070) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2006)

69.  - Manisa Milletvekili Hüseyin TANRIVERDİ’nin, öğretim üyelerinin bilimsel yayın ortalamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18071) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

70.  – Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ’nin, Kırıkkale-Delice-Büyükavşar Lisesinin kapatılma kararına  ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18072) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

71.  - Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta’nın yükseköğrenim yurdu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18073) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

72.  - Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, bir ders kitabı kapağındaki yazım yanlışına ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18074) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

73.  - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır-Bismil-Alıncak Köyünün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18075) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

74.  - Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Korkuteli-Küçükköy Kasabasının okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18076) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

75.  - İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, sınıf tekrarı yapacak öğrencilerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18077) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

76.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Aksaray-Sarıyahşi Askerlik Şubesinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18078) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

77.  - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, milletvekilleri, Hükümet üyeleri ve bürokrat çocuklarının askerlik görevlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18079) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

78.  - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Zonguldak Devlet Hastanesinde ölüme sebebiyet veren anestezi cihazına ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18080) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

79.  - Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Alanya Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18081) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

80.  - Sivas Milletvekili Nurettin SÖZEN’in, bir hastanedeki bazı ebelerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18082) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

81.  - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Strateji Geliştirme Başkanlığındaki görevlendirmelere ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18083) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

82.  – Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, T.M.O.’nun dahilde işleme rejimi kapsamındaki alım-satımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18084) Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

83.  - Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’daki tarımsal  sulama kooperatiflerinin ve çiftçilerin elektrik borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18085) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

84.  - Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, bir toplantıda meydana gelen gıda zehirlenmesine ve gıda mevzuatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18086) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

85.  - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Karadeniz’de hamsi üzerine yapılan uluslararası araştırmaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18087) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

86.  - Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, bir İran yolcu uçağına Atatürk Havalimanına zorunlu iniş yaptırıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18088) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

87.  – Eskişehir  Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Eskişehir’in demiryolu ile Mudanya Limanına bağlanması projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18089) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

88.  - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır-Bismil-Alıncak Köyünün telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18090) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

89.  - Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, aile içi şiddet konusunda basında yeralan bazı haberlere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18091) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

90.  - Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, Çin menşeli gözlük ve çerçeve ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18092) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

91.  - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, camilerde protokol uygulaması başlatıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/18093) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2006)

92.  - İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, başarısız öğrencilere yapıldığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18094) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/9/2006)

93.  – Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, El-Kadı’nın malvarlığının dondurulması kararına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18095) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

94.  – Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, insanların mutluluğu konusunda Adana’da yapılan bir ankete ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18096) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

95.  – Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, intihar olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18097) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

96.  – İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Batman’da artan intihar olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18098) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

97.  – İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Başbakanı eleştirmesi nedeniyle oturma izni uzatılmadığı iddia edilen yabancı bir tiyatro sanatçısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18099) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

98.  – Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, kayıt dışı Kuran kurslarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18100) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

99.  – Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, ÖSS’de yaşanan başarısızlığın nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18101) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

100.    – Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, okullardaki bilgisayar ve internet imkanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18102) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

101.    – Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, TEKEL’in içki bölümünün özelleştirilmesi sonrası üzüm üreticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18103) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

102.    – Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, genetik yapısı değiştirilen gıda ürünlerinin denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18104) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

103.    – Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Altın Portakal Film Festivalinde yarış dışı bırakılan Türk filmlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18105) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/9/2006)

104.    – Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, geçici görevli personele kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18106) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

105.    – Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana havaalanının kapasitesinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18107) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

106.    – İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, camilerde protokol yolu uygulaması başlatılacağı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/18108) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

107.    – Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, kullanılmayacak durumdaki tıbbi cihazlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18109) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2006)

108.    ­– İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Çim sulama sistemi ve bazı tadilat işlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/18110) Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2006)

109.     - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Topkapı Sarayının Milli Saraylar kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/18111) Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2006)

110.    - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sayıştay üyelikleri seçiminin gecikme nedenine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/18112) Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2006)

111.    Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir çete operasyonuna ve TESEV’in bir raporuna katkı veren Polis Akademisi mensuplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18113) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

112.    Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Ordu ve Giresun illerinin havaalanı ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18114) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

113.    İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Emniyet Teşkilatı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18115) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

114.    Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, AK Partinin bir belde teşkilatına yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18116) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

115.    Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, muhtarların mali sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18117) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

116.    Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, Papa’nın ülkemizi ziyaretinde Fener Rum Patrikhanesi ile ikili anlaşma imzalayacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18118) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

117.    İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Lübnan’a asker gönderilmesine ve bazı kişilerin askerlik ödevlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18119) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

118.    İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, okullardaki bilgisayar kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18120) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

119.    İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, BOTAŞ’ın doğalgaz ithalat sözleşmesi devir ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18121) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

120.    İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir şirketin Yunanistan’dan Türkiye’ye akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18122) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

121.    Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, bir Türk vatandaşının KKTC’den sınırdışı edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18123) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

122.    Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan kömür ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18124) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

123.    Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU’nun, Çorum Belediyesindeki bazı görevlendirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18125) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

124.    Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, resmi yurt dışı gezilerine kızının katılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18126) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

125.    Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Gümrük Müsteşarlığındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18127) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

126.    Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, ülkemize kaçak yollardan giren ürünlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18128) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

127.    İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Kızılay Genel Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18129) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

128.    İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, dış politikayla ilgili bazı durumlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18130) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

129.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18131) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

130.    Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18132) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

131.    Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, meslekten ihraç edilen Van eski Cumhuriyet Savcısının durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18133) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

132.    Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa’da bir alanın iskana açılacağı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18134) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

133.    Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın bir köyünde yaşanan tabii afete ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18135) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

134.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18136) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

135.    İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bazı alanlara aktarılan kaynaklara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18137) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

136.    İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Gediz Nehrindeki çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18138) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

137.    Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Muğla’daki bir kanyonda çevre tahribatına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18139) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2006)

138.    Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Sarıkamış şehitlerinin bulunduğu alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18140) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

139.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum ve Sakarya’daki akarsularda toplu balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18141) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

140.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18142) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

141.    Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Bafa Gölünün kurumasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18143) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

142.    Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, AB sürecinde KKTC ile ilgili taleplere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18144) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

143.    Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, ABD ziyaretinde Başbakanın kızının resmi kafilede yer almasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18145) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

144.    İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, banka sahipliği hususunda Kuveyt’le mütekabiliyet olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18146) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

145.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18147) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

146.    İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’de görevli bazı kişilerin kurucusu olduğu şirkete ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/18148) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

147.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/18149) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

148.    İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF Başkanının ABD ziyaretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/18150) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

149.     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18151) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

150.    Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün uzman yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18152) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

151.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18153) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

152.    Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT’nin yaptırdığı programlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18154) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

153.    İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TUİK’in anket çalışmalarını yaptırdığı firmaya ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18155) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2006)

154.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18156) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

155.    İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, TRT’nin program CD’si taleplerini karşılama usulüne ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18157) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

156.     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, taklit ve kaçak malların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18158) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

157.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18159) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

158.    Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, tahkimde kaybedilen davalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18160) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

159.    Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA’nın, Adıyaman’daki petrol üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18161) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

160.    Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Yatağan Termik Santrali baca gazı arıtma tesisi ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18162) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2006)

161.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18163) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

162.    Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kemer-Kuzdere Köyünde verilen maden arama ruhsatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18164) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

163.    Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara’da kumar oynatılan kahvehane ve derneklerin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18165) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

164.    Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Emniyet personelinin çocuk suçlulara yönelik eğitimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18166) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

165.    Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuk suçluluğuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18167) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

166.    Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Antalya-Kaş Merkez İlköğretim Okulunun yapı güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18168) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

167.    Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, KÖYDES Projesi kapsamında Ankara’nın ilçelerinde yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18169) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

168.    Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Yozgat-Çayıralan Devlet Hastanesi ihalesiyle ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18170) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

169.    Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde toplu taşımacılıkla ilgili uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18171) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

170.    Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir yerel yönetim birliğinin 2006 yılı yatırım programına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18172) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

171.    İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, İzmir’deki bir basketbol maçında açılan pankarta ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18173) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

172.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18174) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

173.    Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, bazı kıyafetleri giyenlere yönelik işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18175) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

174.    Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, KÖYDES Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18176) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

175.    Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, Ordu İline kültür merkezi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18177) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2006)

176.    Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, özel tiyatroların desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18178) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2006)

177.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18179) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006

178.    Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, dolandırıcı olduğu iddia edilen bir heyetle görüşmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18180) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

179.    Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, THY’nin personel seçiminde uygulanan bir ankete ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18181) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

180.    İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Emekli Sandığının özelleştirilen otel ve diğer gayrimenkullerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18182) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

181.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18183) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

182.    Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Sarmısaklı Tarım İşletmesi arazisinin ekimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18184) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

183.    Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Sivrihisar’da Hazine arazilerinin ecrimisil bedellerinin artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18185) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

184.    Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, yükseköğrenim öğrencilerinin burs ve yurt taleplerinin karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18186) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

185.    İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, sınıf tekrarı yapan öğrencilerle ilgili uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18187) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

186.    Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana’daki derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18188) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

187.    Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, bir ders kitabında bir gazetenin reklamının yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18189) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

188.    İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, okullaşma oranı göstergelerinin hesaplanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18190) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2006)

189.    Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18191) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2006)

190.    Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, 15-19 yaş arasındaki nüfusun okullaşma oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18192) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2006)

191.    Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, alışveriş merkezleri ve ticaret bölgelerinde kalan okul binalarının satılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18193) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

192.    Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Diyanet İşleri Başkanlığından naklen atanan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18194) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

193.    Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, bir öğretmen hakkındaki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18195) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

194.    Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Ankara Hasanoğlan Anadolu Öğretmen Lisesinde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18196) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

195.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18197) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

196.    İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, öğretmen istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18198) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

197.    İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, ücretsiz ders kitabı uygulamasına ve okullarda çalıştırılan görevlilerin giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18199) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

198.    İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bir lisede istenen yabancı dil kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18200) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

199.    Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, hastanelerde yaşanan çocuk ve yetişkin ölümlerindeki artışa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18201) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

200.    Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18202) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

201.    Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18203) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

202.    Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18204) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

203.     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18205) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2006)

204.    Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18206) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

205.    Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18207) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

206.    Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, bir ilaç firmasının kamuyu zarara uğrattığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18208) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

207.    Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18209) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

208.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18210) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

209.    Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, bir gazete muhabirinin Ankara Dışkapı Devlet Hastanesinde tartaklandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18211) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

210.    Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, İstanbul-Şişli-Ayazağa Semt Polikliniğinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18212) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2006)

211.    Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, fındık piyasasının düzenlenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18213) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2006)

212.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18214) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

213.    Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Mersin-Mut’ta uygulanan bir projeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18215) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

214.    Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, Tarım Kredi Kooperatiflerine ait Güven Sigortanın gayrimenkul satışlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18216) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

215.    Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18217) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

216.    İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, gübre ve ilaçların ambalaj atıklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18218) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

217.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18219) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

218.    Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, çeltik alım şartlarına ve çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18220) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

219.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, THY’nın yolcu ve uçuş güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18221) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/10/2006)

220.    İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, THY’nin personel seçiminde uygulanan bir ankete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18222) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2006)

221.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18223) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

222.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18224) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

223.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/18225) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

224.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/18226) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

225.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18227) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

226.    Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18228) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

227.     Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, BELBİM eski Genel Müdürünün düzenlediği bir basın toplantısına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18229) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2006)

228.    Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN’ın, emniyet hizmetlerindeki bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18230) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/7/2006)