Deneme Normal deneme 2 12 2007-05-31T11:45:00Z 2007-06-06T15:06:00Z 2007-06-06T15:06:00Z 1 1024 5841 Türkiye Büyük Millet Meclisi 48 13 6852 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 158

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

31 Mayıs 2007 Perşembe

 

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz’un; Psikolojik Danışmanlar Odası ve Birliği Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1042) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2007)

2.- Ankara Milletvekili Haluk İpek ve 4 Milletvekilinin; Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1043) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2007)

 

Tezkereler

 

1.-   Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1293) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2007)

2.-    Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1294) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2007)

3.-   İstanbul Milletvekili Muharrem Karslı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1295) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2007)

 

Raporlar

 

            1.- Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1354) (S. Sayısı: 1438) (Dağıtma tarihi: 31.5.2007) (GÜNDEME)

2.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın; Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/1039) (S. Sayısı: 1439) (Dağıtma tarihi: 31.5.2007) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’da Meram Belediyesine devredilecek bir Hazine arazisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22947) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2007)

2.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir haber ajansındaki hırsızlık olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22948) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2007)

3.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Esenyurt Belediye Başkanının bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22949) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2007)

4.-   İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22950) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2007)

5.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, 2006 Mevlana törenlerinde yapılan sunuşa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22951) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2007)

6.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, kamudaki vekaleten görevlendirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22952) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2007)

7.-   Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya adliye kavşağı inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22953) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2007)

8.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’daki bir yayla yolunun yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22954) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/5/2007)

9.-   Bursa’daki Kemal DEMİREL’in Bursa’da dolu afetinden zarar gören çiftçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22955) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/5/2007)

10.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Madımak Oteline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22956) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/5/2007)

11.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TRT spikerlerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22957) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2007)

12.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TRT’nin aldığı dizi ve filmlere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22958) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2007)

13.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TRT’deki personel hareketliliğine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22959) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2007)

14.-     İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, RP yetkilileri ile ilgili bir davaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22960) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2007)

15.-     Kırıkkale Milletvekili Ramazan CAN’ın, bir siyasi partinin bir televizyon kanalına usulsüz para aktardığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22961) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/5/2007)

16.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, bir televizyon kanalı sahibi hakkındaki iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22962) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2007)

17.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Tekel’in personel alımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22963) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/5/2007)

18.-     Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa’da dolu afetinden zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22964) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2007)

19.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bulaşık bulunan dış mekan süs bitkilerine ve hastalıklı ağaçlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22965) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/5/2007)

20.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TCDD’nin iki lojmanının kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22966) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2007)

21.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’daki baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22967) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/5/2007)

22.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Rumeli Hisarının bir firmaya tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22968) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2007)

23.-     Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, organ nakli bilim kuruluna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22969) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2007)

24.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ders ve ek ders ücretleriyle ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22970) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2007)

25.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, Cumhurbaşkanınca cezası kaldırılan mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22971) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2007)

26.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bulaşık bulunan tohum, fide ve fidanlara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/22972) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/5/2007)

27.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Samsun-Sarp bölünmüş yolundaki tünellere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/22973) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/5/2007)

28.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Adıyaman’daki bir köye yapılacak gölete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22974) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/5/2007)