Deneme Normal deneme 2 28 2007-05-30T12:33:00Z 2007-05-31T13:53:00Z 2007-05-31T13:53:00Z 1 508 2900 Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 6 3402 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 157

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Mayıs 2007 Çarşamba

 

Tasarılar

 

 

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1370) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2007)

2.- Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1371) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2007)

 

 

Teklifler

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın; Şoförler Günü Hakkında Kanun Teklifi (2/1040) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2007) 

2.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1041) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.2007)

 

 

Tezkereler

 

1.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1283) (Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2007)

2.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1284) (Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2007)

3.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1285) (Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2007)

4.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1286) (Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2007)

5.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1287) (Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2007)

6.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1288) (Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2007)

7.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1289) (Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2007)

8.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1290) (Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2007)

9.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1291) (Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2007)

10.- Türkiye’de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1292) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2007)