Deneme Normal deneme 2 48 2007-05-10T08:31:00Z 2007-05-29T11:29:00Z 2007-05-29T11:29:00Z 1 8210 46803 Türkiye Büyük Millet Meclisi 390 109 54904 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 155

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Mayıs 2007 Pazartesi

 

 

Tasarı

 

1.- Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1369) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2007) 

 

 

Teklif

 

            1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın; Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1039) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2007)

             

 

Rapor

 

1.- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü LİVANELİ ve 19 Milletvekili, Çorum Milletvekili Muzaffer KÜLCÜ ve 19 Milletvekili, Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 54 Milletvekili ile Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer ABUŞOĞLU ve Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın; Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/337, 343, 356, 357) (S. Sayısı: 1413) (Dağıtma Tarihi: 28/5/2007) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1-                İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, özel hastanelerin ruhsatlarına göre çalışmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2588) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/05/2007)

2-                İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2589) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/05/2007)

3-                İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, ilaç sektöründeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2590) (Başkanlığa geliş tarihi 02/05/2007)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekil Vezir AKDEMİR’in, TOKİ’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’deki faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22644) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

2.-   İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TMSF’nin el koyduğu sabah gazetesinin yayınlarına müdahale ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22645) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

3.-   İstanbul Milletvekili Birgen KELEŞ’in, satılan kamu taşınmazlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22646) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/5/2007)

4.-   Muğla Milletvekili Gürol ERGİN’in, basında yer alan bir iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/22647) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

5.-   Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Irak’ta yaralanan Kızılay görevlisinin hayatını kaybetmesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/22648) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

6.-   Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, TÜİK’in adres ve nüfus bilgilerine yönelik projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22649) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

7.-   Yozgat Milletvekili Emin KOǒun bir televizyon kanalı ve yardım derneğine yönelik iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22650) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

8.-   Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, TRT’de istisna akdi ile çalışanlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY)  yazılı soru önergesi (7/22651) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

9.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’nın bir köyünün sulama göleti ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22652) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

10.-     Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Borçka Müftülüğünün düzenlediği bir konferansa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22653) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/5/2007)

11.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerine yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22654) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/5/2007)

12.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerine yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22655) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/5/2007)

13.-      Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR’un, kadrosuz usta öğreticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22656) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/05/2007)

14.-     Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, bir yönergede yapılan değişikliğe ilişkin  Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22657) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/05/2007)

15.-     İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, organ bağışına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22658) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5//2007)

16.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bebek ve çocuk ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22659) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

17.-     Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’e, pamuk destekleme primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22660) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/5/2007)

18.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’da yem bitkileri desteklemesinin ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22661) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/5/2007)

19.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir-Ürgüp’teki Keşlik Manastırına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22662) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

20.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’nın bazı köylerinin sulama suyu elektriği borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22663) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

21.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, bir cami bahçesindeki ağaçların kesilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/22664) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu-Abant-Paşaköy karayolun da meydana gelen çökmeye ilişkin Bayındırlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22665) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

23.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Emekli Sandığının 2006 yılındaki sağlık hizmeti alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22666) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

24.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Erol Aksoy’un Halk Bankasına olan borcuna ilişkin Başbakandan yazılı  soru önergesi (7/22667) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2007)

25.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, KOBİ’lerin mali sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22668) (Başkanlığa geliş tarihi 7/5/2007)

26.-     Ankara Milletvekili Bayram Ali MERAL’in, İstanbul metrosunda çalışan ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22669) (Başkanlığa geliş tarihi 7/5/2007)

27.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bölücü terör olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22670) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2007)

28.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Bulgaristan ile transit vizenin kaldırılmasına yönelik antlaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22671) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2007)

29.-     Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, Büyük Menderes Havzasındaki kuraklığa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22672) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5//2007)

30.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bir genel müdürlükle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22673) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2007)

31.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da elektrik kablolarının yer altına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22674) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2007)

32.-     Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Salihli ilçesindeki bir araziye ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/22675) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/5/2007)

33.-     Adıyaman Milletvekili, Mahmut GÖKSU’nun Cumhurbaşkanlığınca yardım yapılan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22676) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2007)

34.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Yenimahalle Sağlık Grup Başkanlığı ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22677) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2007)

35.-     Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, bir şube müdürü atamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22678) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/5/2007)

36.-     Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, Kanaltürk Televizyonunun bir yayın kurulu üyesi hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22679) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2007)

37.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir davadaki Hazine alacağına ilişkin Maliye  Bakanından yazılı soru önergesi (7/22680) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2007)

38.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, THY ile ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22681) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/5/2007)

39.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Anten İşletme ve Teknik Hizmetler AŞ.’ne ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22682) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/5/2007)

40.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22683) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

41.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22684) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

42.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22685) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

43.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22686) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

44.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22687) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

45.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22688) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

46.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22689) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

47.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22690) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

48.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22681) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

49.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22692) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

50.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22693) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

51.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22694) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

52.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22695) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

53.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22696) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

54.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22697) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

55.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22698) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

56.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22699) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

57.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22700) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

58.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22701) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

59.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22702) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

60.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22703) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

61.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22704) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

62.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22705) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

63.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22706) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

64.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22707) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

65.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22708) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

66.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22709) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

67.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22710) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

68.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22711) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

69.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22712) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

70.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22713) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

71.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22714) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

72.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22715) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

73.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22716) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

74.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22717) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

75.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22718) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

76.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22719) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

77.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22720) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

78.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22721) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

79.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/226722) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

80.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22723) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

81.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22724) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

82.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22725) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

83.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22726) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

84.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22727) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

85.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22728) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

86.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22729) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

87.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22730) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

88.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22731) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

89.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22732) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

90.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22733) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

91.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22734) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

92.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22735) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

93.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22736) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

94.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22737) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

95.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22738) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

96.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22739) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

97.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22740) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

98.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22741) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

99.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22742) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

100.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22743) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

101.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22744) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

102.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22745) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

103.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22746) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

104.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22747) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

105.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22748) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

106.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22749) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

107.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22750) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

108.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22751) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

109.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22752) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

110.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22753) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

111.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22754) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

112.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22755) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

113.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22756) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

114.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22757) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

115.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22758) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

116.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22759) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

117.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22760) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

118.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22761) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

119.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22762) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

120.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22763) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

121.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22764) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

122.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22765) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

123.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22766) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

124.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22767) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

125.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22768) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

126.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22769) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

127.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22770) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

128.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22771) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

129.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22772) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

130.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22773) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

131.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22774) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

132.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22775) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

133.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22776) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

134.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22777) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

135.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22778) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

136.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22779) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

137.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22780) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

138.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22781) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

139.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22782) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

140.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22783) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

141.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22784) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

142.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22785) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

143.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22786) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

144.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22787) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

145.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22788) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

146.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22789) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

147.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22790) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

148.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22791) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

149.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22792) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

150.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22793) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

151.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22794) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

152.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22795) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

153.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22796) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

154.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22797) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

155.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22798) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

156.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22799) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

157.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22800) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

158.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22801) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

159.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22802) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

160.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22803) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

161.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22804) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

162.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22805) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

163.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22806) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

164.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22807) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

165.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22808) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

166.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22809) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

167.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22810) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

168.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22811) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

169.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22812) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

170.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22813) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

171.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22814) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

172.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22815) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

173.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22816) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

174.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22817) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

175.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22818) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

176.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22819) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

177.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22820) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

178.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22821) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

179.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22822) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

180.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22823) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

181.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22824) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

182.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22825) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

183.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22826) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

184.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22827) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

185.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22828) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

186.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22829) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

187.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22830) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

188.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22831) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

189.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22832) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

190.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22833) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

191.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22834) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

192.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22835) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

193.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22836) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

194.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22837) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

195.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22838) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

196.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22839) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

197.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22840) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

198.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22841) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

199.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22842) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

200.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22843) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

201.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22844) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

202.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22845) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

203.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22846) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

204.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22847) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

205.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22848) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

206.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22849) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

207.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22850) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

208.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22851) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

209.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22852) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

210.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22853) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

211.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22854) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

212.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22855) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

213.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22856) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

214.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22857) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

215.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22858) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

216.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22859) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

217.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22860) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

218.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22861) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

219.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22862) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

220.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22863) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

221.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22864) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

222.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22865) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

223.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22866) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

224.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22867) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

225.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22868) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

226.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22869) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

227.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22870) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

228.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22871) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

229.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22872) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

230.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22873) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

231.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22874) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

232.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22875) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

233.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22876) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

234.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22877) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

235.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22878) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

236.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22879) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

237.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22880) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

238.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22881) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

239.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22882) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

240.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22883) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

241.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22884) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

242.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22885) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

243.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22886) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

244.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22887) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

245.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22888) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

246.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22889) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

247.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22890) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

248.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22891) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

249.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22892) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

250.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22893) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

251.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22894) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

252.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22895) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

253.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22896) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

254.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22897) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

255.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22898) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

256.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22899) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

257.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22900) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

258.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22901) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

259.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22902) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

260.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22903) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

261.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22904) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

262.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22905) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

263.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22906) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

264.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22907) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

265.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22908) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

266.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22909) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

267.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22910) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

268.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22911) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

269.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22912) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

270.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22913) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

271.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22914) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

272.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22915) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

273.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22916) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

274.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22917) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

275.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22918) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

276.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22919) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

277.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22920) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

278.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22921) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

279.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22922) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

280.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına ve trafik kazalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22923) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

281.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, TOKİ’nin Ankara-Etimesgut Erler Mahallesinde yaptığı konutlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22924) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

282.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, ilaç ve eczacılık sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22925) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

283.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Ankara Hızlı Tren Projesinin Konya ana istasyonunun yer seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22926) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

284.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, bir mitingde çalınan marşa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22927) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

285.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, örtülü ödenek yönetiminde görevli bir kişi hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22928) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

286.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, ateşli silahların kural dışı kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22929) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

287.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, bazı belediye yöneticileri hakkındaki takibata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22930) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

288.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Aliağa Belediyesi ve bağlı şirketlerin yaptığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22931) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

289.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, orman alanlarında uygulanacak bazı projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22932) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

290.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, alınan kitap ve süreli yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22933) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

291.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Aliağa Belediyesi ve bağlı şirketlerin yaptığı ihalelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22934) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

292.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, belediyelerin yaptığı ihalelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22935) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

293.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, bir ilköğretim okulunda dağıtıldığı iddia edilen bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22936) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

294.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Bingöl-Karlıova’da lise binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22937) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/5/2007)

295.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğündeki bir atamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22938) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2007)

296.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, kuraklık mağduru çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22939) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

297.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Ziraat Bankasının çiftçi kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/22940) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

298.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bazı medya kuruluşlarında sendika üyeliklerinin engellendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/22941) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

299.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, TÜİK’in adrese dayalı nüfus kayıt sistemine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22942) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

300.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, 2. Ligde bir futbol maçının tekrarlanması kararına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/22943) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2007)

301.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, TBMM Kreşine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22944) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2007)

302.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, TBMM Kreşine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22945) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/5/2007)

303.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, TBMM Kreşine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22946) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2007)