Deneme Normal deneme 2 8 2007-05-10T08:31:00Z 2007-05-28T15:27:00Z 2007-05-28T15:27:00Z 1 266 1517 Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 3 1780 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 154

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Mayıs 2007 Pazar

 

 

Raporlar

 

 

            1.- Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 8 Milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/702) (S. Sayısı: 1430) (Dağıtma tarihi: 27.5.2007) (GÜNDEME )

2.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ile 16 Milletvekilinin; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/473) (S. Sayısı: 1431) (Dağıtma tarihi: 27.5.2007) (GÜNDEME)

3.- 10.5.2007 Tarihli ve 5660 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Anayasa Komisyonu Raporu (1/1368) (S. Sayısı: 1433) (Dağıtma tarihi: 27.5.2007) (GÜNDEME)

4.- İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve Ankara Milletvekili Mustafa Said Yazıcıoğlu’nun; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1036) (S. Sayısı: 1434) (Dağıtma tarihi: 27.5.2007) (GÜNDEME)

5.- Muğla Milletvekili Hasan Özyer ve 20 Milletvekilinin; Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/265) (S. Sayısı: 1435) (Dağıtma tarihi: 27.5.2007) (GÜNDEME)