Deneme Normal deneme 2 6 2007-05-10T08:31:00Z 2007-05-28T15:26:00Z 2007-05-28T15:26:00Z 1 54 314 Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 1 367 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 153

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Mayıs 2007 Cumartesi

 

 

Rapor

 

 

            1.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1020) (S. Sayısı: 1432) (Dağıtma tarihi: 26.5.2007) (GÜNDEME )