Deneme Normal deneme 2 9 2007-05-10T08:31:00Z 2007-05-28T15:28:00Z 2007-05-28T15:28:00Z 1 255 1454 Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 3 1706 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 152

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Mayıs 2007 Cuma

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

 

            1.- 10.5.2007 Tarihli ve 5660 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1368) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2007)

 

 

Tasarılar

 

            1.- Genel Kadro ve Usülü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1366) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2007)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1367) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2007)

 

Teklif

 

1.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’ün; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  (2/1038) (Anayasa ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2007)

 

 

Rapor

 

            1.- Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy ve Şırnak Milletvekili İbrahim Hakkı Birlik; Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 17 Milletvekili ile Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1027, 2/832, 2/1030) (S. Sayısı: 1429) (Dağıtma tarihi: 25.5.2007) GÜNDEME