Deneme Normal deneme 2 7 2007-05-10T08:31:00Z 2007-05-28T11:37:00Z 2007-05-28T11:37:00Z 1 168 962 Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 2 1128 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 151

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Mayıs 2007 Perşembe

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.-   8.5.2007 Tarihli ve 5654 Sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve işletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1365) (Anayasa ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:24.5.2007)

 

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve Ankara Milletvekili Mustafa Sait Yazıcıoğlu’nun; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1036) (Plan ve Bütçe; Dışişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2007)

2.- Sivas Milletvekili Selami Uzun ve 3 Milletvekilinin; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1037) (İçişleri ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2007)