Deneme Normal deneme 2 53 2007-05-10T08:31:00Z 2007-05-25T07:16:00Z 2007-05-25T07:16:00Z 1 364 2078 Türkiye Büyük Millet Meclisi 17 4 2438 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 150

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Mayıs 2007 Çarşamba

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1363) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2007)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1364) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2007)

 

Teklifler

 

1.- Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe’nin; Arıcılık Kanunu Teklifi (2/1031) (Adalet  ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2007)

2.- Ordu Milletvekili Hamit Taşçı’nın; Arıcılık Kanunu Teklifi (2/1032) (Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2007)

3.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1033) (Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2007)

4.- Sivas Milletvekili Selami Uzun ve 13 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1034) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2007)

5.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1035) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2007)

 

 

 

Raporlar

 

            1.- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1360) (S. Sayısı: 1427) ) (Dağıtma tarihi: 23.5.2007) (GÜNDEME)

            2.- Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu ile İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (1/1317) (S. Sayısı: 1428) (Dağıtma tarihi: 23.5.2007) (GÜNDEME)