BIM Normal t 2 11 2005-05-12T07:45:00Z 2006-10-26T12:02:00Z 2006-10-26T12:02:00Z 1 70 402 TBMM 3 1 493 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 15

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 20 Ekim 2006 Cuma  

 

 

Rapor

 

            1.- Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/1226) (S. Sayısı: 1247) (Dağıtma tarihi: 20.10.2006) (GÜNDEME)