Deneme Normal deneme 2 44 2007-05-10T08:31:00Z 2007-05-24T13:28:00Z 2007-05-24T13:28:00Z 1 547 3122 Türkiye Büyük Millet Meclisi 26 7 3662 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 149

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Mayıs 2007 Salı

 

Tasarı

 

            1.- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1362) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 18.5.2007)

           

Teklifler

 

 

            1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın; İl Özel İdaresi Kanunununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1028) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2007)

            2.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan’ın; Su Kullanıcı Birlikleri Kanunu Teklifi (2/1029) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2007)

            3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1030) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2007)

 

 

Raporlar

 

 

 

            1.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Bayrak’ın; 388 Sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/999) (S. Sayısı: 1424) (Dağıtma tarihi: 22.5.2007) (GÜNDEME)

            2.- Ankara Milletvekilleri Eyüp Sanay ve Nur Doğan Topaloğlu’nun; Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1018) (S. Sayısı: 1425) (Dağıtma tarihi: 22.5.2007) (GÜNDEME)

            3.- Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi ve Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkındaki Kanuna Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 52 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 122 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkındaki Kanuna Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ile İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in; 5021 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında  Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1357, 2/334, 2/236, 2/509, 2/786) (S. Sayısı: 1426) (Dağıtma tarihi: 22.5.2007) (GÜNDEME)