Deneme Normal deneme 2 12 2007-05-22T12:09:00Z 2007-05-23T15:14:00Z 2007-05-23T15:14:00Z 1 315 1798 Türkiye Büyük Millet Meclisi 14 4 2109 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 148

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Mayıs 2007 Pazartesi

 

 

Raporlar

 

 

 

            1.- Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut’un; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi; Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 4. Maddesinin 3. Fıkrasına Ek Yapılması ve 15. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz ve 10 Milletvekilinin 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz’un; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/936, 2/183, 2/576, 2/582, 2/612, 2/846) (S. Sayısı: 1421) (Dağıtma tarihi: 21.5.2007) (GÜNDEME)

            2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 3 Milletvekilinin; Mera Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Bolu Milletvekili Mehmet Güner ve 2 Milletvekilinin; Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Bursa Milletvekilleri Mehmet Emin Tutan ve Zafer Hıdıroğlu’nun Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/779, 2/791, 2/1014) (S. Sayısı: 1422) (Dağıtma tarihi: 21.5.2007) (GÜNDEME)

            3.- Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/1287) ( S. Sayısı: 1423) (Dağıtma tarihi: 21.5.2007) (GÜNDEME)