Deneme Normal deneme 2 12 2007-05-18T12:02:00Z 2007-05-18T12:22:00Z 2007-05-18T12:22:00Z 1 240 1371 Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 3 1608 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 146

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Mayıs 2007 Perşembe

 

Tasarı

 

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Kültür ve Sinemacılık Federal Ajansı Arasında 2007 Yılında Türkiye Cumhuriyetinde Düzenlenecek Rusya Federasyonu Kültür Yılına Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Niyet Muhtırası (Rusyanın Türkiyede Kültür Yılının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1361) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 15.5.2007)

 

 

 

Teklifler

 

            1.- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 175 Milletvekilinin; Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1024) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2007)

            2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1025) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2007)

            3.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Samsun Milletvekili Mustafa Demir’in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1026) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2007)

            4.- Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy ve Şırnak Milletvekili İbrahim Hakkı Birlik’in; Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1027) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2007)