Deneme Normal deneme 2 10 2007-05-10T08:31:00Z 2007-05-18T12:21:00Z 2007-05-18T12:21:00Z 1 183 1047 Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 2 1228 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 145

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Mayıs 2007 Çarşamba  

 

Tasarı

 

            1.- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/1360) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2007)

 

Teklif

 

            1.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1023) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2007)

 

 

Rapor

 

 

            1.- Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız ve 11 Milletvekilinin; Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1013) (S. Sayısı: 1418) (Dağıtma tarihi: 16.5.2007) (GÜNDEME)

            2.- Mersin Milletvekili Ömer İnan ve Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu’nun; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1022) (S. Sayısı: 1419) (Dağıtma tarihi: 16.5.2007) (GÜNDEME)