Deneme Normal deneme 2 8 2007-05-10T08:31:00Z 2007-05-15T11:13:00Z 2007-05-15T11:13:00Z 1 191 1095 Türkiye Büyük Millet Meclisi 9 2 1284 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 143

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Mayıs 2007 Pazartesi

 

 

Raporlar

 

 

            1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1343, 1/1291) (S. Sayısı: 1414) (Dağıtma tarihi: 14.5.2007) (GÜNDEME)

            2.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan’ın; Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/968) (S.Sayısı: 1416) (Dağıtma tarihi:14.5.2007) (GÜNDEME)

            3.- Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 10 Milletvekili ile Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda ve 9 Milletvekilinin; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1006, 2/1021) (S. Sayısı: 1417) (Dağıtma tarihi: 14.5.2007) (GÜNDEME)