Deneme Normal deneme 2 18 2007-05-10T08:31:00Z 2007-05-15T11:13:00Z 2007-05-15T11:13:00Z 1 4750 27076 Türkiye Büyük Millet Meclisi 225 63 31763 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 142

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Mayıs 2007 Cuma

 

 

Rapor

 

1.-   Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1016) (S. Sayısı: 1412) (Dağıtma tarihi: 11.5.2007) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, enerji özelleştirmeleri ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21492)                                                                       

2.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, AK Partinin yaptırdığı bir ankete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21494)                                                           

3.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21497)                                                            

4.-   Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, uzman jandarmaların özlük ve sosyal haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21499)                                                                        

5.-   Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Tekirdağ-Kumbağ Kavşağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21502)                                                                                                   

6.-   Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, SSK emeklilerinin açtıkları idari davalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanından yazılı soru önergesi (7/21506)                                                           

7.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21510)                                                           

8.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21517)                                                            

9.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21519)                                                           

10.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, TRT’nin yayın hakkını devrettiği bazı film ve dizilere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21520)                                                           

11.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21521)

12.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21529)                                                            

13.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21530)                                                           

14.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21532)                                                           

15.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21533)                                                           

16.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, belediyelerde çalışan geçici işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21535)                                                                                                    

17.-     İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı ÖZBEK’in, İstanbul’da imara açılan okul alanları ile yeşil alanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21537)                                                           

18.-     Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde sevgi evleri çevre düzenlemesi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21538)                                                            

19.-     Erzurum Milletvekili Mustafa ILICALI’nın, lisanslı kış sporcularına üniversitede kontenjan ayrılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21545)                                                           

20.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Hadim Devlet Hastanesi personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21553)                                                           

21.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Merkez Devlet Hastanesi personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21554)                                                            

22.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya Devlet hastanelerindeki hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21567)

23.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya üniversite hastanelerindeki hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21568)

24.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya’daki kamu hastanelerinin hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21571)

25.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya’daki devlet hastanelerinin sağlık memuru sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21573)

26.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya’daki üniversite hastanelerinin sağlık memuru sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21574)

27.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, geçici personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21596)                                                           

28.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21597)                                                            

29.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, yetkisiz nakliyat ambarlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21603)                                                           

30.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, demiryolu hatlarındaki değişime ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21604)                                                            

31.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Türkmeneli TV’nin kablolu yayın başvurusuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21605)                                                           

32.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21606)                                                           

33.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, 2006’da Şırnak’ta yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21607)                                                           

34.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, 2006’da Bitlis’te yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21608)                                                            

35.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Siirt İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21610)                                                           

36.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bingöl İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21611)                                                           

37.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Batman İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21612)                                                            

38.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ağrı İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21613)                                                           

39.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bitlis İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21614)                                                           

40.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, 2006’da Batman’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21616)                                                           

41.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, 2006’da Adıyaman’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21617)                                                            

42.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Batman’daki tütün üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21618)                                                           

43.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, muhtarların BAĞ-KUR prim borcuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21619)                                                           

44.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Şırnak’ta köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21620)                                                            

45.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ağrı’da köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21621)                                                           

46.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bingöl’de köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21622)                                                           

47.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Siirt’te köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21623)                                                           

48.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Batman’da köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21624)                                                           

49.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Şırnak İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21625)                                                           

50.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bitlis’te köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21626)                                                           

51.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Şırnak’taki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21627)                                                            

52.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21628)                                                           

53.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Batman’daki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21629)                                                           

54.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Siirt’teki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21630)                                                            

55.-     Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun’daki aile hekimliği uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21631)                                                           

56.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ağrı’daki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21633)                                                           

57.-     Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, çocuk şenliğine gelen yabancı çocukların misafir edilmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21634)                                                            

58.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, AK Partinin yaptırdığı anketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21635)                                                           

59.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ata Uçağının kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21637)                                                           

60.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Kazım Karabekir Tarım İşletmesinin bir arazisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21639)                                                           

61.-     İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, TCDD’nin imar düzenlemesi yapılan işletme fazlası taşınmazlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21641)                                                           

62.-     İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, İzmir Bornova-Karşıyaka tüneline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21642)                                                           

63.-     İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, Bolu Dağı tünelleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21643)                                                           

64.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, geçici işçilere kadro verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21644)                                                           

65.-     İstanbul Milletvekili Algan HACALOĞLU’nun, anti-personel mayınlarla ilgili sözleşme yükümlülüklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21646)                                                           

66.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21647)                                                           

67.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’da köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21648)                                                           

68.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 2006’da Diyarbakır’da yaşanan sel feaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21649)                                                           

69.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’daki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21650)                                                            

70.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21651)                                                           

71.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Belek Muhafaza Ormanına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21653)                                                           

72.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ağrı-Patnos’ta Ziraat Bankasının yeni bir şubesinin açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21654)                                                           

73.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, sigorta şirketlerinin erken doğumda ödemediği masraflara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21655)                                                           

74.-     İstanbul Milletvekili Bülent TANLA’nın, TÜİK’in işsizlik ve hane halkı bütçe anketlerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21656)                                                           

75.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, TRT’nin denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21657)                                                            

76.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, RTÜK Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21658)                                                           

77.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, çocuk şenliğine gelen yabancı öğrencilerin misafir edilmelerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/21659)                                                                             

78.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Köye Dönüş Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21662)                                                           

79.-     Mardin Milletvekili Mahmut DUYAN’ın, Mardin Belediyesindeki işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21665)                                                                                                                       

80.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, belediyelerin denetimine, bazı alımlara ve silahlı suçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21668)                                                           

81.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, çocuk şenliğine gelen yabancı öğrencilerin misafir edilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21671)                                                           

82.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, perfizyonistliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21674)                                                                                                             

83.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, İstanbul’daki bir hastanenin yeni doğan bebek ünitesine ve bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21677)                                                           

84.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Kumluca Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21678)                                                           

85.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21679)                                                            

86.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21680)                                                           

87.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir temizlik ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21681)                                                           

88.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21682)                                                           

89.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21683)                                                           

90.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir temizlik ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21684)                                                                                                 

91.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21694)                                                               

92.-     Konya Milletvekili  Atilla KART’ın, örtülü ödenek yönetiminde görevli bir kişi hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21697)                                                           

93.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, bir arama motorunda ülkemizin bütünlüğünü ilgilendiren yayınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21700)                                                           

94.-     İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, Danıştayın bazı hükümlerinin yürütmesini durdurduğu TOKİ’nin bir yönetmeliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21701)                                                           

95.-     Burdur Miletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Bucak Zeliha Tolunay Eğitim Fakültesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21702)                                                           

96.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, tütün sektöründeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21703)                                                           

97.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Rize’de sahil dolgu alanının ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21704)                                                           

98.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, bir açılışta kullanılan ses sisteminin finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21706)                                                           

99.-     Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUĞRUL’un, Muş’taki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21707)                                                           

100.- Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUĞRUL’un, Muş İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21708)                                                           

101.- Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUĞRUL’un, Muş’ta köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21710)                                                           

102.- Mardin Milletvekili Mahmut DUYAN’ın, Mardin’deki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21711)                                                           

103.- Mardin Milletvekili Mahmut DUYAN’ın, Mardin’de 2006 yılında yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21712)                                                            

104.- Mardin Milletvekili Mahmut DUYAN’ın, Mardin’de köy yolları asfaltlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21713)                                                           

105.- Mardin Milletvekili Mahmut DUYAN’ın, Mardin İlindeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21714)                                                           

106.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikteki değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21716)                                                           

107.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Havalimanı İşletmesi ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21717)                                                            

108.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, termik santrallere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21718)                                                           

109.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa ELEKDAĞ’ın, ülkemiz aleyhindeki bir filme ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/21720)                                                            

110.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, yabancılara verilen arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21725)                                                           

111.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu’da meydana gelen bir cinayet olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21728)                                                           

112.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince ihalesi tamamlanmadan başlatılan işlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21729)                                                           

113.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Beypazarı Köydes ihaleleri ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21730)                                                            

114.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa Santral Garaj Kent Meydanı ve Alışveriş Merkezi Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21731)                                                           

115.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, İSKİ’nin bazı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21732)                                                           

116.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İzmir’deki Kütüphane Haftası etkinliklerinde bir kütüphaneler zincirine yer verilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21734)                                                           

117.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, yönetmelikler ve ihaleler ile YİBO’lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21736)                                                           

118.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Demre Devlet Hastanesindeki personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21743)                                                           

119.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bazı ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21744)                                                            

120.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir temizlik ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21745)                                                           

121.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir temizlik ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21746)                                                           

122.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21747)                                                           

123.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21748)                                                           

124.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir temizlik ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21749)                                                            

125.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21750)                                                           

126.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21751)                                                           

127.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir temizlik ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21752)                                                           

128.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21753)                                                           

129.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bir yemek ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21754)                                                           

130.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Devlet Hastanesinin bazı ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21755)                                                            

131.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, bir proje kapsamında Dünya Bankasına sunulan raporlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21756)                                                           

132.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, bir projenin saha koordinatörlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21757)                                                           

133.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Eskişehir’de aile hekimliği uygulamasındaki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21758)                                                           

134.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21764)                                                            

135.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21769)                                                            

136.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21774)                                                           

137.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21775)                                                           

138.- Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER’in, kamu yöneticilerinin tecrübe ve birikimlerinin değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21780)                                                           

139.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa TOKİ konutlarındaki elektrik sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21781)                                                            

140.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, kamu bankalarının dergilere verdiği reklam ve abonelik bedellerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21783)                                                            

141.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, işçi sayılmayan geçici personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21785)                                                           

142.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir köşe yazısındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21788)                                                           

143.- İstanbul Milletvekili Algan HACALOĞLU’nun, Rize-Fındıklı’da kurulması düşünülen hidroelektrik santrale ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21789)                                                           

144.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, İhlas Finans Kurumunun tasfiye süreci ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21790)                                                            

145.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bazı yakınlarının yaptığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21791)       

146.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk KOǒun, Ondokuzmayıs-Bafra karayoluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21792)                                                     

147.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara-Mamak’ta bir parka yapıldığı iddia edilen binalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21803)                                                            

148.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, işkence ve kötü muameleden disiplin cezası alan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21804)                                                                  

149.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Devlet Denetleme Kurulu raporunda TSE Başkanıyla ilgili tespitlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21808)                                                           

150.- Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER’in, Milas-Bodrum Havalimanındaki güvenlik hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21814)                                                           

151.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana hafif raylı sistem inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21815)                                                           

152.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Ankara Hızlı Tren projesinin Konya ana istasyonunun yer seçimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21816)                                                           

153.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21817)                                                                                      

154.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Marmara Ereğlisi’nde inşa edilecek hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21820)                                                           

155.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Eskişehir’deki bazı kamulaştırmaların bedellerinin ödenmemesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21821)                                                                                                                        

156.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Antalya’da verilen maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21823)                                                           

157.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, borçlanmaya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21825)                                                           

158.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Ziraat Bankasına borcu nedeniyle icraya verilen üreticilere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21826)