Deneme Normal deneme 2 9 2007-05-10T08:31:00Z 2007-05-15T11:13:00Z 2007-05-15T11:13:00Z 1 2345 13370 Türkiye Büyük Millet Meclisi 111 31 15684 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 141

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Mayıs 2007 Perşembe

 

Tasarılar

 

            1.- Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme izni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi ve Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1357) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sinematografik Ortak Yapım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1358) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1359) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)

 

Teklif

 

            1.- Mersin Milletvekili Ömer İnan ve Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu’nun; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1022) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2007)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-   Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, bazı üniversitelerdeki denizcilik bölümlerinin kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21146)

2.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, RTÜK’ün Diyanet İşleri Başkanlığından görüş istemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21147)

3.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21148)

4.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21149)

5.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21150)

6.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21151)

7.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ballısaray Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21152)

8.-   Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Türkiye Kömür İşletmelerinin kredi kullanımına ve bazı alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21153)

9.-   Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Ambarlı Fuel-oil Santralinin dönüşümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21154)

10.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Kangal Termik Santralindeki bir işin ihalesiz verilip verilmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21156)

11.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Çatalağzı-B Termik Santraline ihalesiz kömür alınıp alınmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21157)

12.-     Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Mimarsinan Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21158)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Harmancık İlçesinin öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21159)

14.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21162)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21163)

16.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, hastane müdürü atamalarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21164)

17.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, bazı sağlık kuruluşlarındaki personelin döner sermaye payına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21165)

18.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21190)

19.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, ABD ile bir kredi antlaşması imzalanıp imzalanmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21194)

20.-     İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, Mersin’de hastane borcunu ödeyemeyen bir aileye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21195)

21.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ABD ile imzalanan kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine yönelik anlaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21196)

22.-     Adana Milletvekli N. Gaye ERBATUR’un, özürlülerin istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21198)

23.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Kamu İhale Kanununda değIşıklik yapılması hakkındaki kanun teklifine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21201)

24.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, doğalgaz dağıtım şirketlerine yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21203)

25.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Cumhurbaşkanınca geri gönderilen bazı kanunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21204)

26.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Malkara-Tekirdağ karayolundaki bir kavşak yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21205)

27.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Korkuteli-Burdur karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21206)

28.-     Bolu Milletvekili Metin YILMAZ’ın, Bolu’da yapılması planlanan egzotik etler kesimhane ve işleme tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21207)

29.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, cari açığın GSMH’ya oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21212)

30.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, 2006 yılında kamu net borç yükünün GSMH’ya oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21213)

31.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, 2002 yılında kamu net borç yükünün GSMH’ya oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21214)

32.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, 2004 yılında kamu net borç yükünün GSMH’ya oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21215)

33.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, 2003 yılında kamu net borç yükünün GSMH’ya oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21216)

34.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, 2005 yılında kamu net borç yükünün GSMH’ya oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21217)

35.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, IMF’ye olan borca ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21218)

36.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, özel sektör yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21219)

37.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, doğrudan yabancı sermaye girişine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/21220)

38.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Tuz Gölünde doğalgaz depolama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21234)

39.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21236)

40.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, İstanbul’daki belediyelerin yardım faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21238)

41.-     Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, görevden alınan İSKİ Genel Müdürünün mal varlığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21239)

42.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Mimarsinan Belediye Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21240)

 

43.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, SHÇEK’in Konya-Meram’daki taşınmazlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21242)

44.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İLKSAN’ın TOKİ’ye devrettiği bir arsaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21252)

45.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bir projede görevlendirilen danışmanlara ve bir kitabın basımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21254)

46.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, karşılaştırmalı bazı sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21256)

47.-     Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, İzmir-Bandırma tren yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21260)

48.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, örtülü ödenek yönetiminde görevli bir kişi hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21349)

49.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Üçpınar Jankarma Karakolu binasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21351)

50.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Bakanlık bütçesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21352)

51.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Ahırlı soğuk hava deposuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21353)

52.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Atatürk Spor Sitesi tenis kortu soyunma odası inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21354)

53.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya Atatürk Lisesi ek binasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21355)

54.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Beyşehir Meteoroloji istasyonu binasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21356)

55.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Balcılar soğuk hava deposuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21357)

56.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya-Aksaray karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21358)

57.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya-Ereğli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21359)

58.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya’daki karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21360)

59.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya-Ereğli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21361)

60.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya-Ereğli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21362)

61.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Ereğli-Ulukışla karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21363)

62.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Ereğli-Ulukışla karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21364)       

63.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Ereğli-Ulukışla karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21365)       

64.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya-Aksaray karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21366)       

65.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya-Aksaray karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21367)       

66.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya-Ankara karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21368)       

67.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya-Ankara karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21369)       

68.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya-Ankara karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21370)       

69.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya-Karaman karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21371)       

70.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya-Karaman karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21372)       

71.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya-Seydişehir-Antalya karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21373)       

72.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Konya-Karaman karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21374)       

73.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Büyükbeşkavak Sağlık Ocağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21375)       

74.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Cihanbeyli Kapalı Spor Salonuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21376)       

75.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Cihanbeyli Spor Salonuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21377)       

76.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Küçükhasan Sağlık Ocağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21378)       

77.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Ereğli’deki bir sağlık ocağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21379)       

78.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Hadim Devlet Hastanesi Ek Binasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21380)       

79.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Hüyük soğuk hava deposuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21381)       

80.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Hüyük Hükümet Konağına  ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21382)       

81.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Akören Jandarma Komutanlığı bina ve tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21383)       

82.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Argıthanı Sağlık Ocağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21384)       

83.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Kadınhanı Spor Tesisine  ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21385)       

84.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Numune Hastanesindeki bir inşaata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21386)       

85.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Bozkır soğuk hava deposuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21387)       

86.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Numune Hastanesindeki bir inşaata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21388)       

87.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Numune Hastanesi ek binasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21389)       

88.-     Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Selçuklu Hükümet Konağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21390)       

89.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Sultanbeyli’ye otoyoldan girişe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/21405)       

90.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Sultanbeyli’de arazilerinin tapularını alamayanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21408)       

91.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Sultanbeyli imar uygulama planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21409)       

92.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Ankara’daki taşocaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21410)       

93.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, koruma kurullarına şehir plancısı üye atamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21411)       

94.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Devlet Tiyatrolarında yapıldığı iddia edilen bir görevlendirmeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21412)       

95.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Bursa Bölge Müdürlüğünce düzenlenen bir belgenin iş takipçisine verilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21487)       

96.-     Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Malatya Havaalanının belli bir süre kapatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21488)       

97.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Bursa Bölge Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21489)       

98.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Bursa Bölge Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21490)