BIM Normal deneme 2 2 2007-05-06T07:11:00Z 2007-05-11T13:08:00Z 2007-05-11T13:08:00Z 1 78 450 TBMM 3 1 527 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 140

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Mayıs 2007 Çarşamba

 

 

Rapor

 

 

1.- Adana Milletvekili Vahit Kirişçi ve Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/975) (S. Sayısı: 1411) (Dağıtma tarihi: 9.5.2007) GÜNDEME