BIM Normal kankar81 2 66 2005-05-12T07:45:00Z 2006-10-27T07:42:00Z 2006-10-27T07:42:00Z 1 474 2702 TBMM 22 6 3170 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 14

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 19 Ekim 2006 Perşembe  

 

Tasarılar

 

            1.- Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1253) (Adalet, İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2006)

            2.- Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1254) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2006)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1255) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2006)

 

Teklifler

 

            1.-Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/876) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2006)

            2.- İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz ve 8 Milletvekilinin; Eylül Ayının İkinci Pazar Gününün Büyükanneler ve Büyükbabalar Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/877) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2006)

            3.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın; Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/878) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2006)

            4.- İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu’nun; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/879) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2006)

 

Rapor

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1224) (S. Sayısı: 1244) (Dağıtma tarihi: 19.10.2006) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.– Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE ve 20 Milletvekilinin, internetin sosyal yapı üzerindeki etkilerinin araştırılarak bilgi teknolojilerinin sağlıklı kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/385) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

2.– Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN ve 36 Milletvekilinin, TOKİ’nin kurumsal yönetiminin ve konut politikasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/386) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

3.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN ve 30 Milletvekilinin, çocuk işçiliğindeki olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/387) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)