BIM Normal deneme 2 3 2007-05-06T07:11:00Z 2007-05-11T13:08:00Z 2007-05-11T13:08:00Z 1 65 372 TBMM 3 1 436 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 139

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Mayıs 2007 Salı

 

 

Teklif

 

            1.- Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda ve 9 Milletvekilinin; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1021) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2007)