BIM Normal deneme 3 38 2007-05-10T15:16:00Z 2007-05-14T13:15:00Z 2007-05-14T13:16:00Z 1 11377 64852 TBMM 540 152 76077 10.2625 75 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 137

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Mayıs 2007 Cuma

 

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1355) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2007)

 

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1356) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2007)

 

Teklifler

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Muzaffer Remzi Kurtulmuşoğlu ile 354 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1015) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2007)

            2.- Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1016) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2007)

            3.- Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu’nun; Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1017) (Adalet, İçişleri ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2007)

            4.- Ankara Milletvekilleri Eyyüp Sanay ve Nur Doğan Topaloğlu’nun; Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1018) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2007)

            5.- Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş’ın; 10.06.1983 Tarihli 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1019) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2007)

            6.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1020) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2007)

 

 

            Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22223) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

2.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22224) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

3.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22225) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

4.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22226) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

5.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22227) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

6.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22228) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

7.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22229) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

8.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22230) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

9.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22231) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

10.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22232) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

11.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22233) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

12.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22234) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

13.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22235) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

14.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22236) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

15.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22237) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

16.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22238) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

17.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22239) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

18.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22240) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

19.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22241) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

20.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22242) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

21.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22243) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

22.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22244) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

23.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22245) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

24.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22246) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

25.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22247) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

26.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22248) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

27.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22249) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

28.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22250) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

29.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22251) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

30.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22252) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

31.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22253) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

32.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22254) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

33.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22255) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

34.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22256) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

35.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22257) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

36.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22258) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

37.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22259) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

38.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22260) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

39.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22261) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

40.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22262) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

41.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22263) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

42.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22264) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

43.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22265) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

44.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22266) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

45.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22267) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

46.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22268) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

47.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22269) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

48.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22270) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

49.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22271) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

50.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22272) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

51.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22273) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

52.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22274) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

53.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22275) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

54.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22276) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

55.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22277) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

56.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22278) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

57.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22279) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

58.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22280) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

59.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22281) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

60.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22282) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

61.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22283) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

62.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22284) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

63.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22285) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

64.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22286) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

65.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22287) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

66.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22288) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

67.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22289) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

68.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22290) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

69.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22291) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

70.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22292) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

71.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22293) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

72.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22294) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

73.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22295) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

74.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22296) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

75.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22297) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

76.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22298) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

77.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22299) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

78.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22300) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

79.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22301) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

80.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22302) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

81.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22303) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

82.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22304) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

83.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22305) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

84.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22306) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

85.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22307) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

86.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22308) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

87.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22309) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

88.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22310) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

89.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22311) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

90.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22312) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

91.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22313) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

92.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22314) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

93.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22315) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

94.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22316) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

95.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22317) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

96.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22318) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

97.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22319) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

98.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22320) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

99.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22321) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

100.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22322) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

101.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22323) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

102.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22324) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

103.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22325) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

104.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22326) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

105.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22327) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

106.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22328) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

107.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22329) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

108.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22330) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

109.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22331) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

110.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22332) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

111.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22333) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

112.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22334) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

113.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22335) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

114.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22336) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

115.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22337) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

116.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22338) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

117.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22339) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

118.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22340) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

119.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22341) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

120.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22342) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

121.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22343) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

122.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22344) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

123.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22345) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

124.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22346) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

125.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22347) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

126.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22348) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

127.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22349) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

128.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22350) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

129.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22351) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

130.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22352) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

131.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22353) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

132.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22354) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

133.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22355) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

134.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22356) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

135.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22357) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

136.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22358) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

137.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22359) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

138.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22360) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

139.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22361) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

140.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22362) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

141.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22363) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

142.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22364) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

143.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22365) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

144.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22366) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

145.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22367) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

146.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22368) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

147.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22369) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

148.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22370) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

149.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22371) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

150.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22372) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

151.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22373) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

152.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22374) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

153.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22375) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

154.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22376) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

155.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22377) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

156.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22378) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

157.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22379) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

158.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22380) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

159.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22381) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

160.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22382) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

161.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22383) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

162.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22384) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

163.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22385) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

164.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22386) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

165.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22387) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

166.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22388) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

167.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22389) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

168.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22390) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

169.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22391) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

170.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22392) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

171.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22393) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

172.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22394) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

173.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22395) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

174.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22396) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

175.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22397) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

176.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22398) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

177.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22399) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

178.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22400) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

179.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22401) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

180.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22402) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

181.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22403) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

182.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22404) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

183.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22405) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

184.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22406) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

185.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22407) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

186.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22408) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

187.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22409) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

188.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22410) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

189.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22411) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

190.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22412) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

191.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22413) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

192.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22414) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

193.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22415) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

194.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22416) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

195.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22417) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

196.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22418) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

197.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22419) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

198.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22420) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

199.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22421) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

200.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22422) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

201.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22423) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

202.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22424) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

203.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22425) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

204.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22426) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

205.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22427) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

206.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22428) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

207.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22429) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

208.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22430) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

209.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22431) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

210.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22432) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

211.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22433) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

212.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22434) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

213.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22435) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

214.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22436) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

215.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22437) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

216.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22438) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

217.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22439) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

218.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22440) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

219.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22441) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

220.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22442) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

221.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22443) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

222.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22444) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

223.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22445) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

224.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22446) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

225.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22447) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

226.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22448) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

227.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22449) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

228.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22450) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

229.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22451) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

230.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22452) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

231.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22453) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

232.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22454) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

233.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22455) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

234.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22456) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

235.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22457) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

236.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22458) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

237.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22459) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

238.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22460) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

239.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22461) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

240.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22462) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

241.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22463) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

242.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22464) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

243.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22465) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

244.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22466) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

245.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22467) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

246.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22468) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

247.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22469) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

248.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22470) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

249.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22471) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

250.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22472) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

251.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22473) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

252.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22474) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

253.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22475) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

254.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22476) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

255.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22477) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

256.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22478) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

257.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22479) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

258.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22480) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

259.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22481) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

260.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22482) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

261.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22483) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

262.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22484) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

263.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22485) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

264.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22486) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

265.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22487) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

266.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22488) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

267.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22489) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

268.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22490) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

269.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22491) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

270.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22492) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

271.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22493) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

272.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22494) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

273.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22495) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

274.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22496) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

275.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22497) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

276.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22498) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

277.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22499) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

278.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22500) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

279.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22501) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

280.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22502) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

281.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22503) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

282.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22504) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

283.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22505) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

284.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22506) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

285.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22507) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

286.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22508) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

287.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22509) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

288.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22510) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

289.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22511) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

290.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22512) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

291.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22513) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

292.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22514) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

293.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22515) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

294.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22516) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

295.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22517) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

296.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22518) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

297.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22519) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

298.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22520) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

299.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22521) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

300.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22522) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

301.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22523) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

302.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22524) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

303.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22525) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

304.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22526) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

305.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22527) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

306.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22528) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

307.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22529) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

308.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22530) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

309.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22531) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

310.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22532) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

311.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22533) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

312.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22534) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

313.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22535) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

314.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22536) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

315.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22537) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

316.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22538) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

317.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22539) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

318.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22540) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

319.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22541) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

320.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22542) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

321.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22543) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

322.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22544) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

323.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22545) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

324.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22546) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

325.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22547) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

326.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22548) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

327.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22549) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

328.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22550) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

329.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22551) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

330.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22552) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

331.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22553) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

332.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22554) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

333.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22555) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

334.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22556) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

335.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22557) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

336.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22558) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

337.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22559) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

338.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22560) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

339.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22561) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

340.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22562) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

341.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22563) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

342.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22564) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

343.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22565) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

344.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22566) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

345.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22567) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

346.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22568) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

347.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22569) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

348.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22570) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

349.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22571) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

350.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22572) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

351.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22573) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

352.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22574) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

353.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22575) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

354.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22576) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

355.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22577) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

356.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22578) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

357.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22579) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

358.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22580) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

359.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22581) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

360.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22582) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

361.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22583) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

362.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22584) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

363.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22585) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

364.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22586) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

365.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22587) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

366.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22588) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

367.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22589) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

368.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22590) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

369.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22591) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

370.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22592) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

371.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22593) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

372.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22594) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

373.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22595) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

374.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22596) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

375.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22597) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

376.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22598) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

377.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22599) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

378.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Kars’taki bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22600) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

379.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde basın mensuplarının kulislere alınmayacağı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22601) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2007)

380.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Siirt ve çevre illerdeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22602) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2007)

381.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, şehir altyapısında tesisatın yerleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22603) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

382.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Batı Trakya Türkleri’nin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22604) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

383.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, yoksulluk sınırına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22605) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/4/2007)

384.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22606) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/4/2007)

385.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, çocuk ihmali ve istismarı olayları ile çocuk suçluluğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22607) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/4/2007)

386.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, kamudaki avukat ve hukuk müşaviri sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/22608) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

387.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Nilüfer Spor Kompleksine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/22609) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

388.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Bağ-Kur’un özel hastanelerden aldığı sağlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22610) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

389.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, SSK’nın özel hastanelerden aldığı sağlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22611) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

390.- Sivas Milletvekili Nurettin SÖZEN’in, İstanbul Büyük Otogarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22612) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

391.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Seyhan Belediyesinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22613) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

392.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22614) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/4/2007)

393.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Orhaneli-Göynükbelen yolunun onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22615) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/4/2007)

394.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, alınan bazı araçların plakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22616) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

395.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN’in, Körfez Öğretmenevi yönetimine yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22617) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

396.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Patnos Devlet Hastanesi yeni binasının ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22618) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

397.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Yatağan Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22619) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

398.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22620) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

399.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ağrı İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22621) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

400.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Adıyaman İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22622) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

401.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22623) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

402.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Batman İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22624) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

403.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22625) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

404.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22626) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

405.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22627) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

406.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Karabük İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22628) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

407.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Büyükorhan-Danacılar Köyü Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22629) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

408.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22630) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

409.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’de aile hekimliği pilot uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22631) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/4/2007)

410.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, tarım sektörünün katma değerine ve girdi fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22632) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/4/2007)

411.- Aydın Milletvekili Mehmet SEMERCİ’nin, Büyük Menderes Havzasındaki sulama suyu yetersizliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22633) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/4/2007)

412.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN’in, mısır ve ekmeklik buğday ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22634) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/4/2007)

413.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, THY uçuşlarında güvenlik elemanı bulunup bulunmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22635) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

414.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Eskişehir-Bandırma demiryolu hattı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22636) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

415.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Borçka Barajındaki teknik bir arızaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22637) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

416.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, ithal motorlu taşıt gösterge ve uyarı sistemlerine Türkçe zorunluluğu getirilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/22638) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

417.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, TRT’de bir Genel Müdür Yardımcısına yapıldığı iddia edilen uygulamaya ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22639) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2007)

418.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, ören yerlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22640) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/4/2007)

419.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, vergi kaçaklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22641) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/4/2007)

420.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Cumhurbaşkanı Adayı hakkındaki bir ifadesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/22642) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/4/2007)

421.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Diyanet İşleri Başkanlığının Almanya’daki Teşkilatının üye olduğu Konseye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/22643) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/4/2007)