BIM Normal deneme 2 13 2007-05-02T12:42:00Z 2007-05-07T13:59:00Z 2007-05-07T13:59:00Z 1 340 1942 TBMM 16 4 2278 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 136

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Mayıs 2007 Perşembe

 

Teklifler

 

            1.- Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu’nun; 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunun ile 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1012) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2007)

            2.- Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız ve 11 Milletvekilinin; Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1013) (Plan ve Bütçe, Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2007)

            3.- Bursa Milletvekilleri Mehmet Emin Tutan ve Zafer Hıdıroğlu’nun; Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1014) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2007)

 

Rapor

 

 

1.- Bazı Kanunların Sağlık Kurulu Raporlarına İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/1350) (S. Sayısı: 1405) (Dağıtma tarihi:3.5.2007) GÜNDEME

2.- Antalya Milletvekili Fikret Badazlı’nın; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/995) (S. Sayısı: 1406) (Dağıtma tarihi: 3.5.2007) GÜNDEME

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 2 Milletvekilinin; Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2007 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesi ve Anayasa Komisyonu Raporu (4/455) (S. Sayısı: 1407) (Dağıtma tarihi: 3.5.2007) GÜNDEME

4.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 194 Milletvekilinin; 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1011) (S. Sayısı: 1408) (Dağıtma tarihi: 3.5.2007) GÜNDEME