BIM Normal deneme 2 8 2007-04-26T07:22:00Z 2007-05-03T08:02:00Z 2007-05-03T08:02:00Z 1 1841 10496 TBMM 87 24 12313 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 134

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Mayıs 2007 Salı

 

 

Teklif

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 194 Milletvekilinin; 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1011) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2007)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bir derginin dağıtımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22159) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2007)

2.-   Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, bir derginin dağıtımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22160) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2007)

3.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Hakkari Merkez Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde Meydana Gelen Olayların Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonun Raporuna  ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22161) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2007)

4.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bir soru önergesinin cevaplandırılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22162) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

5.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’yı çevre illere bağlayan karayollarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22163) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

6.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bir okul gezisinde yaşanan trafik kazasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22164) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

7.-   Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Sapanca Gölündeki kirliliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22165) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

8.-   Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, bir konuda hazırlanacak Ulusal Eylem Planına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22166) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

9.-   Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana ve Mersin illerindeki işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22167) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

10.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, telekomünikasyon hizmetlerinde kullanılan malzeme hırsızlıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22168) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

11.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, bazı televizyon kanallarının Başbakanlıkta haber izleyemediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22169) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

12.-     Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, Cumhurbaşkanının cezasını kaldırdığı kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22170) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

13.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, zorunlu müdafi görevlendirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22171) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

14.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Tapu ve Kadastro il müdürlüklerinin yenilenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/22172) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki Tapu ve Kadastro müdürlüklerinin yenilenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/22173) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

16.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Çekirge Caddesindeki bazı binaların çökmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/22174) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

17.-     Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, TRT Tasavvuf Musikisi Korosuna ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22175) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

18.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Kızılırmak Nehrinden içme suyu sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22176) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

19.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Cumhuriyet Mitinginin TRT’de canlı yayınlanmamasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22177) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

20.-     Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA’nın, Kayacık Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22178) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

21.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, akaryakıt satışlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22179) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

22.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Tuz Gölü Havzasında doğalgaz depolama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22180) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

23.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Cumhuriyet Mitinginin canlı yayınlanmasına müdahale ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22181) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, belediyelerin çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22182) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

25.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, yabancı uyruklularla yapılan evliliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22183) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

26.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, ev hizmetinde çalışan yabancı uyrukluların yaptıkları hırsızlıklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22184) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

27.-     Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, Trabzon Belediye Başkanının seyahatlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22185) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

28.-      Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, korsan taksilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22186) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/4/2007)

29.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanının yargılanmasına izin verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22187) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/4/2007)

30.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22188) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

31.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, silah satışı yapılan dükkanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22189) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

32.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan okullardaki yönetici atamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22190) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

33.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, İstanbul Valisinin adının bazı yerlere verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22191) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

34.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Çekirge Caddesinde bazı binaların çökmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22192) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

35.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Denizli Vali Yardımcısının yaptığı bir konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22193) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

36.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Cumhuriyet Mitingine katılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22194) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

37.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Çeşme Belediyesinin altyapı projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22195) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

38.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Devlet Tiyatroları İzmir İl Müdürü hakkındaki bir iddiaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22196) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

39.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22197) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

40.-     Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22198) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

41.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22199) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, ek ders saatleriyle ilgili bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22200) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

43.-     İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22201) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

44.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, bir milletvekili hakkındaki bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22202) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

45.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TBMM Başkanvekili Ali DİNÇER’in vefat sebebine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22203) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

46.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Tıp Bayramında eyleme katılan doktorlar hakkında açılan soruşturmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22204) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

47.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Amasya İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22205) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

48.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22206) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

49.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22207) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22208) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

51.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bayburt İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22209) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

52.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun,  Horasan-Merkez Sağlık Ocağı lojmanlarının tahsisine ve yakıtına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22210) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

53.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Çankırı Merkez Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22211) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

54.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, unvan değişikliği sınavına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22212) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

55.-     Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa’da enerji desteğinin gecikmeli ödendiği iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/22213) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

56.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bazı ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/22214) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

57.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, hazır yiyecek üreten firmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22215) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

58.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana’daki kasap esnafının denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22216) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

59.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22217) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

60.-      Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ayaş Tüneline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22218) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

61.-     Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, Antalya Havalimanı işletme ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22219) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

62.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, korsan yolcu taşımacılığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22220) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2007)

63.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Narlıköyü iskelesinin tadilatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22221) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)

64.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bedensel engellilerin spora teşvikine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/22222) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/4/2007)