BIM Normal deneme 2 2 2007-02-08T11:24:00Z 2007-05-01T08:48:00Z 2007-05-01T08:48:00Z 1 2160 12315 TBMM 102 28 14447 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 133

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Nisan 2007 Pazartesi

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, hapishanelerde verilen yemeğe ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22127) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/4/2007)

2.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, evrensel hizmet ödeneklerine ve kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22128) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/4/2007)

3.-   Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, 1. Dünya Savaşında Mısır’da İngilizlerin esir Türk askerlerine muamelelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22129) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/4/2007)

4.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Türk Petrol Kanunuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22130) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/4/2007)

5.-   Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Başbakanlığın bazı kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22131) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/4/2007)

6.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, polislerin mesleki ve mali sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22132) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/4/2007)

7.-   Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Türk Telekomun belirlediği yeni tarifelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22133) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/4/2007)

8.-   Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22134) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/4/2007)

9.-   Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Hatay’daki bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22135) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/4/2007)

10.-     İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, hayvancılıktaki bazı prim ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22136) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2007)

11.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, egzoz muayenesi yapma yetkisi verilen vakıf ve firmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/22137) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/4/2007)

12.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, “2/A” olarak bilinen orman alanlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/22138) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/4/2007)

13.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, TÜİK’in enflasyon hesaplamasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22139) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/4/2007)

14.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TRT’nin bir mitingi naklen yayınlamamasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22140) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2007)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22141) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/4/2007)

16.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, akaryakıt dağıtım şirketlerinin depolama tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22142) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/4/2007)

17.-     Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Ankara Esnaf ve Sanatlarlar Odaları Birliğine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22143) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/4/2007)

18.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir mitinge yönelik bazı eylemlerde bulunulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22144) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2007)

19.-     Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, Kadirli Belediyesi işçilerinin alacaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22145) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2007)

20.-     Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, bir okul gezisinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22146) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2007)

21.-     Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, bir okul gezisinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22147) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2007)

22.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22148) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/4/2007)

23.-     Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, Mevlana’yı Anma etkinliklerinin bir bölümünün Karaman’da gerçekleştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22149) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/4/2007)

24.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Türkiye’nin Irak petrolleri üzerindeki hakkına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22150) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/4/2007)

25.-     Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, tahsisli bir Hazine arazisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22151) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/4/2007)

26.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, öğretmen alımındaki sınav yönteminde değişiklik yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22152) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/4/2007)

27.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunda barınan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22153) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/4/2007)

28.-     Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, İLKSAN’a ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22154) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/4/2007)

29.-     Eskişehir Milletvekili M. Vedat YÜCESAN’ın, borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22155) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/4/2007)

30.-     Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Dalaman-Acıpayam karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/22156) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/4/2007)

31.-     Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, yapımına başlanan bir hidroelektrik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22157) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/4/2007)

32.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Ağrı-Patnos’daki zehirlenme vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22158) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2007)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, avukatların zorunlu müdafilik ve hukuki yardım alacaklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20384)

2.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sabit gelirlilerin karşılaştırmalı alım gücüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21264)

3.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan belediyelere aktarılan kaynağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21265)

4.-   İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, ailesine, kendisine ve Başbakanlık Müsteşarına verilen hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21266)

5.-   İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Nevşehir Belediye Başkanı hakkındaki soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21267)

6.-   Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara’nın su ihtiyacına ve bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21268)

7.-   Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana Müftülüğünün düzenlediği kompozisyon yarışmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21269)

8.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, nakliye sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21272)

9.-   Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılında Konya’daki yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21273)

10.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılında Konya’daki yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21274)

11.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılında Konya’daki yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21275)

12.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılında Konya’daki yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21276)

13.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılında Konya’daki yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21277)

14.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılında yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21278)

15.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılında yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21279)

16.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılında yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21280)

17.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılında yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21281)

18.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılında yerel yönetimlere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21282)

19.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21283)

20.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya üniversite hastanelerindeki ebe sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21284)

21.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya vakıf hastanelerindeki ebe sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21285)

22.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya devlet hastanelerindeki ebe sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21286)

23.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılında köylere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21287)

24.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılında köylere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21288)

25.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2004 yılında köylere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21289)

26.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2005 yılında köylere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21290)

27.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2006 yılında köylere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21291)

28.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003 yılında yapılan köprülere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21292)

29.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Karapınar Öğrenci Pansiyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21293)

30.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003-2006 döneminde geçici olarak faaliyeti durdurulan firmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21294)

31.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2003-2006 yıllarında faaliyetleri durdurulan firmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21295)

32.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Saray Sağlık Ocağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21296)

33.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Yunak Kaymakam Evine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21297)

34.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Zindankale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21298)

35.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, deprem araştırmalarının koordinasyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21299)

36.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, 2002 yılındaki çift yol ağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21300)

37.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, çift yol ağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21301)

38.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, AR-GE çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21302)

39.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, yapılan köprülere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21303)

40.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21304)

41.-     Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Espiye-Yağlıdere-Alucra yolunun karayolları ağına alınmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21305)

42.-     Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/21306)

43.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, amatör futbol müsabakalarının yapıldığı sahalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21308)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21309)

45.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Gürcistan’dan enerji ithaline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21325)

46.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bir gruba ait santrallerden alınan elektriğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21326)

47.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya-Serik’teki bir arazinin sulanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21327)

48.-     Muğla Milletvekili Gürol ERGİN’in, Ağrı’nın Patnos İlçesindeki DSİ sulama kanallarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21328)

49.-     Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, bürokrat yakınlarının işe alındığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21329)

50.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, suç işleme oranlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21330)

51.-     Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY’ın, Çankaya Belediye sınırları içinde yapılan imar dışı eklentilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21331)

52.-     İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yol genişletme ve kavşak çalışmaları ile halk otobüslerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21332)

53.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Bulvarındaki çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21333)

54.-     Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, belediyelerin altyapı çalışmalarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21334)

55.-     Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, bilirkişi ücretlerinin ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21337)

56.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sosyal güvenlik kapsamına ve sağlık harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21346)