BIM Normal deneme 2 6 2007-02-20T07:16:00Z 2007-05-01T08:48:00Z 2007-05-01T08:48:00Z 1 103 588 TBMM 4 1 690 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 132

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 27 Nisan 2007 Cuma  

 

 

 

Raporlar

 

            1.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya’nın; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/852) (S. Sayısı: 1403) (Dağıtma tarihi: 27.4.2007) (GÜNDEME)

2.-  Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 46 Milletvekilinin; Köy Enstitüleri Sistemini Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/954) (S. Sayısı: 1404) (Dağıtma tarihi: 27.4.2007) (GÜNDEME)