BIM Normal deneme 2 1 2007-02-20T07:16:00Z 2007-04-26T11:00:00Z 2007-04-26T11:00:00Z 1 2023 11536 TBMM 96 27 13532 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 130

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 24 Nisan 2007 Salı   

 

 

Tasarı

 

            1.- Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1354) (Avrupa Birliği Uyum, Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2007)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Türkiye Öğrenci Meclisine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22056) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)

2.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, derin devletle ilgili ifadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22057) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

3.-   Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, doğrudan gelir desteğinin borçlu çiftçilere  ödenmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22058) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

4.-   İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, evlilik yoluyla Almanya’ya gideceklere dil kursu düzenlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22059) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

5.-   İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, AB üyesi ülke vatandaşlarına seçme ve seçilme hakkı verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22060) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

6.-   Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, kamu kurumlarının aldığı avukatlık hizmetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22061) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

7.-   İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TCDD’nin belediyelere hurda satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22062) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

8.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, darbe girişimi iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22063) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

9.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye aleyhine açılan bazı uluslararası tahkim davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22064) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

10.-     Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, işsizlik oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22065) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

11.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki bir kavşak inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22066) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

12.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yerel gazetelerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22067) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

13.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir milletvekili ve oğlu hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22068) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

14.-     İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa ELEKDAĞ’ın, İstanbul’da satılan kamuya ait iki araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22069) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

15.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Karadeniz’deki petrol arama çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22070) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

16.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, ücretlilerin vergi iadesinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22071) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2007)

17.-     İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, BM İşkenceye Karşı Sözleşmenin Seçmeli Protokolüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22072) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2007)

18.-     Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, bir bağlantı yoluna yaya alt geçidi yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/22073) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

19.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Adıyaman-Gerger Karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/22074) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

20.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bingöl-Karlıova’da nakline karar verilen bir köye ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/22075) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

21.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin bir grubun medya şirketlerine el koymasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/22076) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

22.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin bir konuda suç duyurusu yapıp yapmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/22077) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2007)

23.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, enflasyon oranı hesaplamasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22078) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

24.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TRT yapımlarının kiralanması ve satılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22079) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2007)

25.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TRT’de kurum personeli olmayanlara yapılan lojman tahsisine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/22080) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2007)

26.-     Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY’ın, Çankaya Belediyesinin kaçak olduğu iddia edilen Gösteri Merkezine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22081) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

27.-     Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY’ın, Çankaya Belediyesinin bazı yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22082) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

28.-     İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, Ankara Kuğulu Katlı Kavşağı ve bağlantı yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22083) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

29.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22084) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

30.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Siirt Belediyesinin içme suyu bedelini bir yabancı para biriminden belirlemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22085) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

31.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu Valiliğince bastırılan bir broşüre ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22086) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

32.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Posof’un bir köyünün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22087) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

33.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Alanya-Çıplaklı Belediye Meclisinin aldığı bir karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22088) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

34.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya İl Genel Meclisinin aldığı bazı kararlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22089) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

35.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, AK Parti Antalya İl Başkanının bir konudaki açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22090) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

36.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Akdeniz Üniversitesinin önünden geçen yolda meydana gelen kazalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22091) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

37.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Adıyaman-Gerger karayolunda meydana gelen kazalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22092) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

38.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Atatürkçü Düşünce Derneğinde yapılan incelemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22093) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

39.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki bir köy yolunun yenilenme ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22094) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

40.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, büyükşehirlerde toplu taşım araçlarından alınan rüsum miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22095) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2007)

41.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kemer’deki TUREM’in satılacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22096) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize-İkizdere’deki tarihi köprünün onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22097) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2007)

43.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, dış kaynaklı kredilerle yürütülen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22098) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

44.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, karne ücretlerine ve e-karne projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22099) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

45.-     Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR’ın, bir okulda işlenen cinayete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22100) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

46.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, bir okulda işlenen cinayete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22101) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

47.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, hekim ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22102) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

48.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22103) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

49.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlindeki Yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22104) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu İlindeki Yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22105) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

51.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22106) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

52.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22107) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

53.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22108) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

54.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22109) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22110) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

56.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22111) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22112) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

58.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlindeki yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22113) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

59.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22114) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

60.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, bir sulama barajındaki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/22115) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2007)

61.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik-Osmaneli’de yapılan seralara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22116) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2007)

62.-     Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, BM Türk Derneğinin alacağının ödenmediği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/22117) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

63.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Hidrojen Teknolojileri Merkezi projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22118) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2007)

64.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, İncirlik Üssünün kullanımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22119) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2007)

65.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Alanya-Çıplaklı Belediye Meclisinin aldığı bir karara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/22120) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

66.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bakkal esnafının sorunlarına ve kapanan bakkallara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/22121) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

67.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, ticari taşıt kullanımı için Mesleki Yeterlilik Belgesi alımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22122) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

68.-     İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, BAĞ-KUR sigortalılarından toplanan paraya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22123) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2007)

69.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bir davada bir günlüğüne görevlendirilen hakimin verdiği kararlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22124) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2007)

70.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün denetimine ve bazı bölge müdürlüklerine geçici işçi alımı izni verilmemesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/22125) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2007)

71.-     Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR’in, bazı ihalelere ve atamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22126) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2007