BIM Normal t 2 2 2006-10-18T08:21:00Z 2006-10-26T12:01:00Z 2006-10-26T12:01:00Z 1 111 636 TBMM 5 1 746 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 13

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 18 Ekim 2006 Çarşamba 

 

 

Rapor

 

1.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve 7 Milletvekilinin; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/873) (S. Sayısı: 1246) (Dağıtma tarihi: 18.10.2006) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.– Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve 21 Milletvekilinin, kayısı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/384) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)