BIM Normal deneme 2 32 2007-02-20T07:16:00Z 2007-04-24T11:41:00Z 2007-04-24T11:41:00Z 1 1133 6459 TBMM 53 15 7577 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 128

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 20 Nisan 2007 Cuma   

 

Rapor

 

            1.- Diyarbakır Milletvekili İrfan Riza Yazıcıoğlu  ve 14 Milletvekilinin; Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/978) (S. Sayısı: 1402) (Dağıtma tarihi: 20.4.2007) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, büyükşehir belediyelerinin borçlarına ve kullandıkları kredilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19968)

2.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, ilaç ve eczacılık sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21070)

3.-   Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, YÖK ve üniversitelere sağlanan imkanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21071)

4.-   Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Sarmısaklı Tarım İşletmesinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21072)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, eski olağanüstü hal bölgesinde görev yapan güvenlik görevlilerinin lojman sorununa ve şehit olan bir astsubaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21074)

6.-   Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, faili meçhul cinayetlerle ilgili bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21075)

7.-   İstanbul Milletvekili Halil AKYÜZ’ün, İstanbul-Şirinevler Tavukçu Deresi ıslah çalışmalarındaki ihmal iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21076)

8.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, turizm sektörünün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21079)

9.-   İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, belediyelerin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21080)

10.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da taş ocaklarının oluşturduğu sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21081)

11.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Metsamor Nükleer Santralinin oluşturduğu riske ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21082)

12.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Kilis’te meydana gelen bazı olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21083)

13.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, bir televizyon kuruluşu ve bazı medya mensuplarına yönelik mali incelemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21085)

14.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, pancak sektöründe çalışan geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21086)

15.-     Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, Tokat’ta kişi başına düşen milli gelir ve kamu yatırım miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/21087)

16.-     Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Genç Parti’nin seçim kampanyasını yürüten reklam şirketine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/21088)

17.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Kamu Yönetimi Reformu düzenlemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21089)

18.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, ekonomik dönüşüm programı düzenlemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21090)

19.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, demokratikleşme ve hukuk reformu çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21091)

20.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, sosyal yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21092)

21.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Keles’te kurulması planlanan termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21098)

22.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, EGO’nun doğalgaz satışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21099)

23.-     Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa’daki taş ocaklarının tarım alanlarına ve çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21100)

24.-     Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, Tokat’taki enerji yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21101)

25.-     Zonguldak Milletvekili Nadir SARAǒın, Filyos Irmağına yönelik bir projeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21102)

26.-     Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, Antalya-Kemer’de verilen bir maden arama ruhsatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21103)

27.-     Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Yusufeli Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21104)

28.-     Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Borçka Barajı çevre yolu kazısının yerleşime etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21105)

29.-     Konya Milletvekili Ahmet IŞIK’ın, Konya'daki yarım kalmış göletlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21106)

30.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21107)

31.-     Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, özel güvenlik sertifikası alanların istihdam sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21108)

32.-     İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, İstanbul’da bir çocuğun kanalizasyon çukuruna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21109)

33.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara-Mamak-Kutludüğün’deki şantiyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21110)

34.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Bozkır İlçesindeki bir yol yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21111)

35.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, trafik cezalarıyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21112)

36.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İstanbul’da taksiler için cep yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21113)

37.-     Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, Tokat’ta meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21114)

38.-     Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Mardin’in Dünya Kültür Mirası Listesine adaylığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21115)

39.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi binasının yıkılması kararına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21116)

40.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, MEÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21124)

41.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bayburt İlindeki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21125)

42.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, isimleri değiştirilen sağlık kuruluşlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21126)

43.-     Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, Tokat’taki bazı sağlık göstergelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21127)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, TCDD’nin mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21135)

45.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, gemi adamlarının “STCW” belgesi alma şartlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21136)

46.-     Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Hopa-Sarp bölünmüş yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21140)