BIM Normal deneme 2 54 2007-02-20T07:16:00Z 2007-04-24T11:41:00Z 2007-04-24T11:41:00Z 1 2271 12946 TBMM 107 30 15187 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 127

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 19 Nisan 2007 Perşembe   

 

 

Tasarılar

 

            1.- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı (1/1349) (Plan ve Bütçe, İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2007)

            2.- Bazı Kanunların Sağlık Kurulu Raporlarına İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1350) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2007)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1351) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2007)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1352) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2007)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti İle İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1353) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2007)

 

Teklifler

 

            1.- Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 10 Milletvekilin; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1006) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2007)

            2.- Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1007) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2007)

            3.- Düzce Milletvekili Yaşar Yakış’ın; Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1008) (Dışişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2007)

            4.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 13 Milletvekilinin; 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1009) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2007)

            5.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın; Mahalli İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1010) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2007)

 

Rapor

 

            1.- İstiklal Marşının Kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve 2 Milletvekilinin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/1337, 2/845) (S. Sayısı: 1399) (Dağıtma tarihi: 19.4.2007) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20667)

2.-   İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Başbakanlık Teftiş Kurulunun TSE ile ilgili raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20911)

3.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, ANKA Haber Ajansında yapılan hırsızlığa ve Hrant Dink cinayeti soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20912)

4.-   Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, Moldova’da yaşayan soydaşlarımıza yapılan yardıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20914)

5.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, TEDAŞ’ın elektrik ile ilgili fen adamlarının yetkilerine yönelik düzenlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20915)

6.-   İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, KÖYDES Projesi kapsamındaki ödenek ve projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20918)

7.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, frekans ihalesi açılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20919)

8.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ulusal Deprem Konseyinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20921)

9.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, arıcılık kooperatiflerine verilen mali desteğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20922)

10.-     Antalya Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, ASELSAN’da çalışan üç kişinin intiharına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20923)

11.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde hastalara şiddet uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20924)

12.-     Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Karadeniz Sahil Yolu Projesinin bir bölümünde değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20929)

13.-     Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, TCDD’nin işletme fazlası taşınmazlarının imar düzenlemesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20930)

14.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, tahsis edilen taşınmazlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20933)

15.-     Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, EPDK’nın düzenlediği akaryakıt kaçakçılığı tespit çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20934)

16.-      Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Petrol Piyasası Kanununun sınır ticaretine etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20935)

17.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, kaçak elektrik kullanımının önlenmesi için bedava kömür dağıtımı uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20936)

18.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, ESGAZ’ın doğalgaz kullanıcılarından haksız ücret aldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20937)

19.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ağaç ithaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20938)

20.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20939)

21.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, koruculara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20940)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki bir köyün içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20941)

23.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İstanbul-Kağıthane’de yaşanan bir olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20942)

24.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Mersin-Mezitli Belediye Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20943)

25.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Ümraniye Belediyesinin yoksul ailelere nakit para yardımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20944)

26.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, Zeytinburnu’ndaki kentsel dönüşüm projesine ve çöken binaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20945)

27.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin aktardığı kaynağa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20948)

28.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, bir televizyon kuruluşunun vergi incelemesine tabi tutulmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20949)

29.-     Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, Maliye Bakanlığının aldığı bir araziyi tahsisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20950)

30.-     Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN’ın, bir televizyon kanal sahibinin hesaplarının incelemeye alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20951)

31.-     Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Talim Terbiye Kurulunca tavsiye edilen kitapların içeriğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20956)

32.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’daki bir hastanenin kadrolarına ve yenidoğan ünitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20958)

33.-     Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, Manisa’da göz hastalıklarını sülükle tedavi eden bir kliniğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20959)

34.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Adana’daki bir hastanenin basına yansıyan durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20960)

35.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, özel tren tahsisine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20978)

36.-     Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, Devlet Demiryollarına ait bir arsanın Maliye Bakanlığına satışına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20979)

37.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, TCDD Genel Müdürlüğünde görevden alınan bir şube müdürüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20980)

38.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, TCDD’nin çıkardığı dergiye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20981)

39.-     Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, TCDD’nin işletme fazlası taşınmazlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20982)

40.-     Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, uçak yolculuklarında cep telefonu kullanımının engellenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20983)

41.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, RTÜK üyelerine ve uzmanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/20985)

42.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, bir Türk futbolcuya yönelik suçlamalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20986)

43.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya İlinin bütçeden aldığı ödenek miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20991)

44.-     Hakkari Milletvekili Esat CANAN’ın, Yüksekova Havaalanı yapımı çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20992)

45.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Türk Telekom’un ücret tarifesinde yaptığı değişikliğin enflasyona etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20993)

46.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, Malatya ve Elazığ’daki depremlerden dolayı alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21000)

47.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Gölhisar ile Fethiye ilçeleri arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21001)

48.-     İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, İzmir’deki yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21002)

49.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Afyonkarahisar’da deprem riskine karşı alınan önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21003)

50.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, ABD bağlantılı uçak seferlerinde Ermeni iddialarına yönelik propaganda materyali bulundurulmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/21004)

51.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Mesut Barzani’nin bazı açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/21005)

52.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da doğalgazın konutlarda kullanımında yaşanabilecek sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21008)

53.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bakanlığın muhtaçlara yaptığı kömür yardımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21009)

54.-     Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Kocaeli SEKA Kent Parkı Projesi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21010)

55.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da sivrisinekle mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21011)

56.-     İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir’deki trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21012)

57.-     İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir’deki töre ve namus cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21013)

58.-     İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir’deki asayiş olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21014)

59.-     Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin meslek ve sanat eğitimi kurslarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21015)

60.-     İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, İzmir’deki terör ve şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21016)

61.-     İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, İzmir’de uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21017)

62.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, İzmir’de bir maden şirketince orman tahribatı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21018)

63.-     Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, bir belediye meclis üyesi hakkında basında çıkan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21019)

64.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Manavgat’taki derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21021)

65.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Alanya’daki derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21022)

66.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Serik’teki derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21023)

67.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’daki derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21024)

68.-     Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE’nin, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21026)

69.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, denizcilikle ilgili bazı yükseköğretim programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21027)

70.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Kütahya’da liselerde uygulanan bir ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21028)

71.-     Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, üniversitelerin ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21029)

72.-     Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Adana’daki ruh ve sinir hastalıkları hastanesiyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21030)

73.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, radyoloji teknisyeni ve teknikerlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21031)

74.-     Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006’da Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21032)

75.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, TBMM’de kurulan baz istasyonuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21061) (

76.-     Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, 6 Eylül Süper Ekspresine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21062)

77.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’daki Kesik Minare Camiine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21064)

78.-     Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, BAĞ-KUR emekli maaşlarının yanlış hesaplandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21065)

79.-     Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Irak’ta düşen uçakla ilgili araştırmaya ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21068)

80.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, derin Devletle ilgili konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21069)