BIM Normal deneme 2 11 2007-02-08T11:24:00Z 2007-04-19T13:11:00Z 2007-04-19T13:11:00Z 1 267 1527 TBMM 12 3 1791 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 126

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

  18 Nisan 2007 Çarşamba

 

 

 

Teklifler

 

            1.- Uşak Milletvekili Alim Tunç ve 2 Milletvekilinin; Kumar Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1000) (Adalet ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2007)

            2.- Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in; Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1001) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2007)

            3.- Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1002) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2007)

            4.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 13 Milletvekilinin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1003) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2007)

            5.- İstanbul Milletvekili Recep Koral ve 5 Milletvekilinin; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1004) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2007)

            6.- İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz’un; Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1005) (Adalet ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2007)

 

 

Raporlar

 

            1.- 15.3.2007 Tarihli ve 5603 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/1340) (S. Sayısı: 1398) (Dağıtma tarihi: 18.4.2007) (GÜNDEME)